brouwersgracht cropped

Welkom Dijkers en Pleiners

 Daar zijn jullie dan, buurtbewoners en ondernemers op de Haarlemmerdijk en het Haarlemmerplein, op de pagina van het Stadsdorp Dijk en Plein.

 We draaien nu anderhalf jaar met toenemend succes en stijgende belangstelling. Jullie hebben gemerkt dat we onze focus in die tijd gelegd hebben op Verkeer en Milieu, de winkeldiversiteit en de sociale cohesie.

 Nu we anderhalf jaar bezig zijn, merken we ook dat er wat spelregels nodig zijn in de communicatie over onze activiteiten. We hechten zeer aan discussie, schuwen kritiek niet, maar willen ook voorkomen dat er ongefundeerde meningen worden geuit die direct of indirect op personen zijn gericht. Om een voetbalterm aan te halen: laten we op de bal spelen en niet op de man.

 Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, dat we respecteren, maar we behouden ons het recht voor om grievende uitlatingen te negeren en de site ‘zo schoon mogelijk te houden’. Laten we respectvol met elkaar omgaan in onze prachtige buurt, want dat komt het succes alleen maar ten goede. Als er rekeningen vereffend moeten worden, kan dat beter aan de kassa dan in het openbaar domein.

  Voor alle duidelijkheid: als stadsdorp willen we een neutrale houding aannemen, mijden we activisme, omdat daarmee de sociale cohesie in gevaar komt. Polarisatie is ons vreemd: de site   (en de daaruit voortvloeiende activiteiten) is bedoeld om elkander te informeren en te enthousiasmeren.

 Tenslotte: ons is geregeld gevraagd waarom we Haarlemmerstraat en aanpalende straten niet bij het stadsdorp hebben betrokken. De belangrijkste reden om dat – voorlopig – niet te doen is dat de problematiek daar anders is: meer coffeeshops en daarmee samenhangende overlast, meer toerisme, meer airbnb, minder cohesie. We zouden een stadsdorp voor dat deel van harte toejuichen maar dat moet dan uit de bewoners/ondernemers ter plekke komen.  

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws?

Vul je e-mailadres in om je te abonneren op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.