brouwersgracht cropped

Waar kun je terecht met je vragen/ideeën of klachten?

https://www.amsterdam.nl/centrum-gebied-west/centrum/
NB: Deze site van de gemeente begint met een mededeling dat de site niet meer bestaat. Maar er valt wel door te klikken. Het is even zoeken, maar hier kun je wel te weten komen waar je nou precies voor wat moet zijn.

http://www.amsterdam.nl/zoeklicht als het gaat om AirBnB

http://www.verbeterdebuurt.nl  als het gaat om positieve of negatieve meldingen in onze buurt. Het is handig om deze app op je telefoon te hebben.

http://www.haarlemmerbuurt.nl, als het gaat om het winkelbestand.

Barbara Lavell is de gebiedscoordinator van de haarlemmerbuurt. Overvraag haar niet, want ze heeft het druk zat, maar bij nood.. b.lavell@amsterdam.nl

De volgende informatie komt van de site van de gemeente: Amsterdam.nl

Contactpersonen in de Westelijke binnenstad:
Als u een goed idee hebt voor uw buurt of iets wilt organiseren, neem dan contact op met de gebiedsmakelaar van uw buurt.

Gebiedsmakelaar
Heddeke Rampen
M 06 8364 7880
E h.rampen@amsterdam.nl

Gebiedsmakelaar
Annemieke Bult
M 06 1094 7493
E a.bult@amsterdam.nl

Gebiedsmakelaar
Rinke Oostra
M 06 1264 1995
E r.oostra@amsterdam.nl

Op de buurtvergadering bleek er behoefte aan inzicht in de door de gemeente verleende vergunningen en ontheffingen. Via amsterdam.nl blijkt dat mogelijk. Van deze site de volgende informatie:

Bekendmakingen vergunningen en ontheffingen
Hier vindt u aanvragen voor vergunningen en ontheffingen die de gemeente Amsterdam heeft ontvangen en de besluiten hierover zoals omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en horecavergunningen.

Inspraak
Inspraak betekent dat u uw mening kunt geven over een onderwerp of uw wensen kenbaar kunt maken. Denk hierbij aan bestemmingsplannen en wijzigingen in het beleid.

Actuele inspraak- en inzageprocedures
Algemene inspraakverordening (PDF, 400 kB)
Inspreken gemeenteraad’

Het zou geweldig zijn als er elke week een up date op deze site zou komen van de bestemmingsplannen die onze buurt betreffen. Voelt iemand zich geroepen om dat te doen beste buurtbewoners?

Voor een overzicht van alle ondernemingsverenigingen met namen en telefoonnummers van de contactpersonen: zie Amsterdamcity.nl
Hieronder valt ook de winkelstraatmanager van de Haarlemmerbuurt: Myra Rooijmans . telefoonnummer: 0621538560

Buurtagenten
Voor onze buurt zijn dat Peter Noot en Max Engelander. Peter Noot is bereikbaar via het algemene nummer: 0900-8844, peter.noot@politie.nl

Het algemene nummer voor klachten over overlast en achterstallig onderhoud is 14020, maar, zoals gezegd 9 oktober, doe vooral een MORA ( melding openbare ruimte Amsterdam) via :Verbeterdebuurt.nl

Inspecteur Bouwtoezicht
Jan Elzinga 020-2564633, mobiel: 0653386295, j.elzinga@amsterdam.nl

En verder: Willy en Meri waren er ook 9 oktober. Ze zijn geboren in de Vinkenstraat en wonen daar nog steeds. Ze zetten zich al jaren in voor een betere buurt.

Willy.alberts@planet.nl en Meribarends@cs.com

Jo en Miriam van Faircity hebben iets over hun club verteld. Zie faircity.amsterdam

Ook actief in de Haarlemmerbuurt en dan met name ter bestrijding van de illegale vakantieverhuur: platform1013.
www.facebook.com/platform1013, ieder@platform1013.nl, www.haarlemmerbuurt-1013.nl – Hier is de voormalig winkelstraatmanager van de Haarlemmerbuurt bij betrokken: Nel de Jager.

Geef een reactie

Sluit Menu