brouwersgracht cropped

INSPRAAK HAARLEMMERPLEINMARKT.

Beste buurtbewoners en ondernemers,

Graag informeren wij u over het feit dat de stukken om de Haarlemmerpleinmarkt formeel in te stellen open staan voor inspraak. De Haarlemmerpleinmarkt is 10 jaar geleden begonnen als een pilot en is succesvol gebleken. De markt moet echter nog formeel worden ingesteld met een instellingsbesluit, een inrichtingsbesluit en een Marktreglement.

In het Instellingsbesluit staan de tijden, de grenzen van het marktterrein en wordt het thema van de markt benoemd.
In het Inrichtingsbesluit wordt onder andere het aantal marktplaatsen vastgesteld, de opstelling, het soort plaatsen (bakplaatsen, plaatsen voor verkoopwagens), plaatsen waar de ondernemers bankjes mogen neerzetten en de keuze om een warenadviescommissie in te stellen. De warenadviescommissie bekijkt of geïnteresseerde ondernemers passen binnen het thema van de markt.
In het marktreglement worden regels gegeven voor de dagelijkse gang van zaken op de markt.

Stukken inzien
De stukken liggen van 11 december 2017 tot 22 januari 2018 ter inzage bij de afsprakenbalie van het Stadsloket in het stadhuis op Amstel 1, geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt de stukken ook inzien op https://www.amsterdam.nl/centrum-gebied/nieuws-stadsdeel/algemeen/start-inspraak-0/

Als u bewoner of ondernemer bent van het gebied rond het Haarlemmerplein dan kunt u een inspraakreactie geven. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie mailen naar Marktbureau@amsterdam.nl onder vermelding van “Inspraakreactie Haarlemmerpleinmarkt”. U kunt uw inspraakreactie ook schriftelijk sturen naar:
Marktbureau gemeente Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Met vriendelijke groet,

Barbera Lavell
Gebiedscoördinator Westelijke binnenstad
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum