Winkeliers hebben baat bij een rustige straat

Het bewonerscomité Dijk&Plein zet zich niet alleen in voor de bewoners maar ook voor de winkeliers en voor de mensen die in de winkels werken. In eerste instantie lijkt het er misschien op dat er tegengestelde belangen zijn, maar dat is waarschijnlijk niet zo. Hieronder wordt op een paar onderwerpen ingegaan.

Ons verkeersplan

  • De Haarlemmer Houttuinen worden ontlast van doorgaand autoverkeer. Dat gaat zoveel mogelijk via de Spaarndammertunnel. Dit betekent niet dat er geen auto’s meer zullen rijden over de Haarlemmer Houttuinen, maar dat er een route voor de auto’s bijkomt. En dat zal wel moeten. Er komen in de komende jaren meer mensen in het Westelijk havengebied te wonen dan er nu in Haarlem zijn gevestigd.
  • Scooters omleiden via Haarlemmer Houttuinen; komen niet meer op Dijk&Straat&Plein. Het aantrekkelijke van Dijk en Plein is volgens velen het dorpse karakter. In veel grote steden heb je van die wijken die heel populair zijn omdat je voelt dat er gewoond, gewerkt en geleefd wordt. Geluid speelt in die beleving van mensen een vaak onbewuste, maar heel belangrijke rol. Als je stemmen hoort op straat geeft dat vaak een aangenaam gevoel. Het is prettig als mensen met elkaar kunnen praten op straat,  al winkelend, of al zittend op een terrasje, dan wel bankje. Scooters en motoren geven een heel andere dimensie aan een straat; onrustig, lawaaiig en gevaarlijk. De dynamiek moet behouden blijven, maar de menselijk maat moet voelbaarder worden. Dat is de sterke kracht van Dijk en Plein.
  • Om het oversteken te vereenvoudigen en de fietsers vaart te laten verminderen, wordt de weg op een aantal plaatsen breder gemaakt en komen in het midden vluchtheuvels. Er komt een beweegbare verkeerspaal naast de Parkeergarage bij de Kleine Houtstraat die bediend wordt door de portiers van de parkeergarage; leveranciers, reparateurs, bewoners , aannemers en bezoekers die een afspraak hebben met een winkel krijgen toegang tot Haarlemmerdijk.  Er blijven auto’s rijden, alleen minder. Er zijn nu ongeveer 30 parkeerplekken tussen het plein en de Korte Prinsengracht waarvan de helft, die voor de reguliere parkeerders, zou verdwijnen. De Dijk knapt daar van op.  Je ziet de winkels en de prachtige panden beter. Je kunt naar de overkant kijken en dat zal een veel ruimtelijker rustig gevoel geven.
  • Er komt een speciale regeling voor goedkoop parkeren in de Willemspoort-parkeergarage voor mensen die met een auto komen en willen winkelen op Dijk&Straat&Plein. Dat is prettig voor degenen die midden in Amsterdam hun auto kwijt willen.

Bereikbaarheid

Doordat er op de Korte Houtstraat een beweegbare verkeerspaal komt, die bediend wordt door een portier van de parkeergarage (of via een code) kunnen leveranciers, aannemers en anderen te allen tijde terecht. Omdat er geen auto’s meer op Dijk&Straat parkeren, hebben leveranciers meer ruimte en hoeft er niet meer dubbel geparkeerd te worden.

Het aandeel mensen dat de auto parkeert om boodschappen te doen op Dijk&Straat&Plein is gering. Volgens ambtenaren van de Gemeente Amsterdam, volgens stadsdeelbestuurder Van Pinxteren is het bewezen dat het autoluw maken van straten niet ten koste gaat van de omzet van de winkels. Desalniettemin is het ons idee om de Parkeergarage Willemspoort aantrekkelijker te maken voor bezoekers die met de auto komen. Te denken valt aan een gratis of gereduceerd tarief in het eerste hele of halve uur. Of aan kortingkaarten die door de winkeliers gegeven worden. De parkeergarage heeft nog ruimte, is het eigendom van de Gemeente Amsterdam, dus daar valt allicht wat te regelen.

Een boulevard in plaats van een racebaan

Met bovenstaande plannen willen wij, de bewoners, in samenspraak met de winkeliers, de problemen aanpakken. Om te beginnen worden scooters geweerd. Hierdoor zal het in ieder geval qua geluid een stuk rustiger worden. Op verschillende plekken komen oversteekplaatsen. Waar parkeerplekken opgeheven worden, wordt de straat verbreed en komt in het midden een oversteekplaats (vluchtheuvel). Mensen kunnen dan in tweeën oversteken wat een stuk overzichtelijker en dus veiliger is.

Dijk&Straat zullen nooit een Parijse boulevard worden, maar door met de plannen van de bewoners, wel veel rustiger en veel aangenamer om te toeven. Het Plein is de laatste jaren beslist aardiger geworden, maar het kan nog veel beter. Het bewonersplan beoogt veel auto’s nog voordat ze op het Plein komen “af te vangen” en om te leiden via de nieuwe Spaarndammertunnel en via de tunnel achter CS. Doordat scooters om het Plein heengeleid worden en niet meer over het Plein, zal het plein rustiger worden en de lucht schoner.

Schone lucht is  niet alleen in het belang van het publiek maar ook van winkeliers en hun medewerkers. In de recente Bosatlas voor de Veiligheid wordt al gewezen op fijnstof als de belangrijkste doodsoorzaak. Geluidsoverlast veroorzaakt daarnaast stress, hoge bloeddruk en hartziektes. In het algemeen kun je stellen dat een opgefokte omgeving slecht is het welbevinden van de burgers en dus voor zaken in het algemeen.

Imago en diversiteit

De Haarlemmerdijk werd enige jaren geleden gekozen tot de meest aantrekkelijke winkelstraat van Nederland. Sindsdien hebben heel wat winkels de zaak gesloten en is er sprake van leegstand, ketenvorming en, als we niet oppassen, eenzijdig op toeristen gerichte handel. Bovendien reizen de huurprijzen de pan uit. De bewonersgroep wil hier, met actieve winkeliers, iets aan doen en wel voordat het te laat is. Er zijn gesprekken gaande met de Gemeente Amsterdam, met investeerders en met financiers. Ook wordt gewerkt aan een concept waardoor de Dijk weer uniek wordt. Innovatief, creatief, duurzaam en bijzonder. Aansluiting wordt gezocht met projecten in het Westerpark. Het is de bedoeling dat mensen van heinde en verre naar Dijk en Plein trekken voor speciale aankopen en om inspiratie op te doen.

 

Geef een reactie