brouwersgracht cropped
  De gevaren van scooters Sinds 2006 worden er zonder succes pogingen ondernomen om de Gemeente Amsterdam te bewegen tot maatregelen tegen de overlast van scooters/brommers/motoren (die noemen we met zijn allen gemakshalve scooters). Dat is moeilijk te begrijpen, want:
  • Metingen van de GGD in 2009 wezen uit dat de Haarlemmerdijk tot de meest vervuilde straten behoort van Amsterdam. Een belangrijke oorzaak is de luchtvervuiling door scooters. Het gaat dan met name om ultrafijnstof, dat gevaarlijker is dan fijnstof, maar waarvoor geen regels bestaan.
  • In 2017 zijn er weer metingen gedaan en werd geconstateerd dat de Haarlemmerdijk vrijwel evenveel ultrafijnstof heeft als de Weesperstraat.
  • De metingen in 2009 wezen ook uit dat de geluidsoverlast door scooters het wettelijk maximum benaderen. Bovendien is bekend dat het geluid van scooters behoort tot de grootste ergernissen over geluidsoverlast.
  • Tussen 2009 en 2017 is het aantal bromfietsen verdrie- of viervoudigd. Er komen nu per dag circa 2.500 scooters over de Dijk en dat aantal zal naar verwachting oplopen tot 3.500. Er zijn pieken te verwachten van meer dan 600 scooters per uur.
  • De gevolgen van luchtvervuiling zijn groot: in de EU sterven circa 500.000 mensen per jaar door vervuilde lucht; in Nederland is dit ongeveer 18.000.
  • Aan luchtvervuiling en geluidoverlast gerelateerde ziekten zijn onder andere: (long)kanker, longaandoeningen zoals astma, hoge bloeddruk, hartklachten, allergieën, concentratieproblemen, vermoeidheid en geprikkeldheid, slaapgebrek, dementie, alzheimer, parkinson, groeiproblemen bij kinderen, enzovoort.
  • Scooters rijden vrijwel allemaal sneller dan de toegestane 25 km per uur, en eerder tussen de 40 en 50 km per uur. Het snelheidsverschil tussen twee scooters die in tegengestelde richting rijden kan dus oplopen tot 100 km.
Lees hier meer over de risico’s van scooters op de Haarlemmerstraat en -dijk.