Wij houden van de Dijk, van het Plein, van de buurt.  Als wij vertellen waar we wonen dan wordt er altijd enthousiast gereageerd: ‘Oh, dat is nog zo’n leuk stukje Amsterdam.’

Ja, het is hier een leuk stukje Amsterdam. Op straat zie je bewoners, toeristen, winkeliers, passanten. Het is hier druk en af en toe chaotisch.

Het woordje ‘nog’

Vind jij dat ook zo alarmerend in die zin: ‘Dat is nóg zo’n leuk stukje Amsterdam’? Waarom gebruiken mensen de laatste tijd dat woord? Problemen zijn er op de Dijk altijd geweest. Er waren ruzies in de jaren zestig,  er was vervuiling, verkrotting en verloedering in de jaren zeventig en tachtig. En kijk nou eens: de hele buurt floreert. Panden zijn opgeknapt, nauwelijks nog poep op de stoep, kinderen kunnen weer naar de speelplekken zonder dat eerst de spuiten opgeruimd moeten worden.

Nieuwe problemen

Maar er klotsen nieuwe problemen tegen de Dijk. Het toerisme neemt toe, van 17 miljoen bezoekers naar 23 miljoen in een paar jaar. Je bent Amsterdammer, dus je weet er van. Illegale verhuur ontwricht de buurt. Buurtwinkels moeten plaatsmaken voor bedrijven die gericht zijn op het toerisme. En de winkelhuren op de Dijk worden zo hoog dat alleen ketens die nog kunnen betalen. De luchtvervuiling en geluidsoverlast door scooters op de Dijk is onacceptabel. De verkeersdrukte rond spitsuur is absurd.

cropped-4853831575_db218468db_b.jpg

Klagen en vragen

Dat moet beter. Misschien vind jij dat ook. Gelukkig helpt het om aan de bel te trekken bij de juiste instanties. Waar kan je met je klacht of je vraag terecht? Hier hebben we een overzicht opgenomen.

Maar niet alleen klagen

Nee, klagen alleen is te weinig om onze buurt weerbaar te maken tegen enorme krachten die van Dijk en Plein een verlengstuk maken van De Nieuwendijk. Wij willen voorkomen dat dat gebeurt. We zullen zelf, als buurtbewoners, iets moeten doen.

 

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. roos perenboom, planciusstraat 25d amsterdam

  Mogen wij jullie aandacht voor het volgende,
  Wij zijn bezig met het ombouwen van de wijkraad tot een bewoners- en gebruikersplatform Jordaan-Gouden Reael.
  . Doel van dit platform is: Themagewijs verbinden van bewoners-gebruikers door
  delen van kennis en informatie.
  . Thema’s kunnen zijn:
  – verkeer – bereikbaarheid,
  – leefbaarheid,
  – huisvesting,
  – ouderenactiviteiten,
  – jongerenbelangen,
  – milieu.
  . Naast gebruik van bestaande media als de wijkkrant, website, facebook, twitter etc. zou het platform ook themabijeenkomsten kunnen organiseren.
  . Omdat het platform zich wil richten op de wensen van alle actieve belangengroepen van bewoners en gebruikers is hun input van belang:
  – wie heeft wat nodig en wil er aan meedoen,
  – wat willen zij,
  – waar kan het platform ondersteunend zijn?
  Door middel van informele gesprekken willen we van jullie vernemen wat
  jullie gedachten hierover zijn. Laat ons weten of jullie geïnteresseerd zijn.
  We nemen dan een dezer dagen contact op voor het maken van een afspraak.
  met vriendelijke groet,
  Annemarie van de Vusse Roos Perenboom Schelto Doyer
  ,0610689778

  1. mariagoos

   hier zijn wij zeer in geïnteresseerd. Misschien kunnen we de handen ineen slaan. Kunnen we deze week een afspraak maken? Dank je wel Maria

Geef een reactie