Op weg naar een relaxede buurt

De Haarlemmerstraat en-dijk moeten veel meer een verblijfsruimte worden dan een doorgangsroute voor (te) snel fietsverkeer zoals nu het geval is. Dat – en veel meer – is de uitkomst van een buurtenquète die op maandagavond 8 juli in de Posthoornkerk werd gepresenteerd. De uitkomsten van die enquete worden nu verder getoetst om uiteindelijk in de loop van volgend jaar te worden ingevoerd. Voor nu gaat de gemeente tijdelijke maatregelen realiseren. De buurt kon tijdens de avond met op- en aanmerkingen komen.

Uit het onderzoek is gebleken dat bewoners en ondernemers de volgende prioriteiten stellen:

1. Het fietsverkeer moet worden afgeremd met minder (3 in plaats van 7) zebrapaden die wel veel beter worden aangegeven, bijvoorbeeld met aan- en uitfloepende lichtjes in het wegdek.

2. Scooter- en snorfietsverkeer wordt met verhoogde drempels afgeremd – ze krijgen verder aanwijzingen om om te rijden via de Houttuinen.

3. Opheffing van alle autoparkeervakken, in plaats daarvan meer ruimte voor fietsparkeren, groen in de buurt en vastgestelde tijdstippen voor laden en lossen (venstertijden). Betere beloopbaarheid van de stoepen. Een autoluwe straat is de wens, niet een autovrije straat.

4. Verandering van kruispunten in duidelijk aangegeven bestrate ‘pleinen’ waardoor het verkeer vanzelf meer vaart mindert.

Druk maar gezellig

Uit de vragenlijst is gebleken dat bewoners/bezoekers/ondernemers de Haarlemmerbuurt beschouwen als een drukke maar gezellige buurt. Dat wil men graag behouden. Ze beschouwen het toenemende (fiets)verkeer als een obstakel. Voor het fietsparkeren dat nu vaak wordt gezien als een chaos, wordt gedacht aan voorzieningen aan de randen en aan een systeem dat onderscheid maakt tussen bewoners en bezoekers. De eerste willen hun fiets aan een nietje bevestigen, de anderen kunnen voor een beperkte tijd hun fiets op een parkeervak kwijt.

Laden en lossen is niet alleen van belang voor winkeliers maar ook voor bewoners: die faciliteit moet gewaarborgd blijven. De gemeente onderzoekt nu hoe het laden en lossen niet tot ongewenste gedragingen leidt zoals het fietsen op de stoep.

Tenslotte: de Haarlemmerstraat en-dijk zijn nu te onveilig, bleek uit het onderzoek. Fietsers remmen niet af voor overstekende voetgangers omdat ze bang zijn dat ze achterop geknald worden. De gemeente bestudeert nu een paar alternatieven om de veiligheid te vergroten, klinkers voor een zebrapad bijvoorbeeld, ribbels op het wegdek en voor scooters twee verhogingen die hun succes hebben bewezen op de Weesperzijde. Ter verbetering van de leefbaarheid stelt de gemeente voor de groenvoorziening uit te breiden, bijvoorbeeld op de brug over het Singel die nu wordt ontsierd door vastgeklonken fietsen.

 

 

 

 

 

 

 

jaap/bayu

Jaap Huisman is schrijver/journalist voor o.a. Het Parool en de Groene Amsterdammer, bestuurslid van de Amsterdamse Kunstraad en mede-eigenaar van de deli Bayu aan de Haarlemmerdijk. Bayu is gespecialiseerd in Indonesische lekkernijen.

Deze post heeft 3 reacties

  1. Toe maar, opheffen van alle auto parkeerplaatsen? Er zijn er al vrijwel geen! En hoe moet dat dan met bewoners die slecht ter been zijn? Allemaal een invalide parkeerplaats?
    Waar gaat het heen met openluchtmuseum Amsterdam…

    1. Hans, dank voor je reactie – het zal ongetwijfeld door de gemeente gelezen worden. Voor invaliden blijven speciale plaatsen bestaan, is ons verteld.

  2. en… er zal worden onderzocht of het haalbaar is om cameracontrole op scooters en snorfietsers in te voeren op de fietspaden van het Haarlemmerplein en de brug over het Singel.

Geef een reactie

Sluit Menu