Overleg, leg, leg

Overleg, leg, leg

Op 10 april was er een gesprek met buurtbewoners op het Haarlemmerplein met wethouder Sharon Dijksma over o.a. de inrichting van de Haarlemmerdijk. Daar was in eerste instantie door de gemeente 15 minuten voor uitgetrokken, maar na lang aandringen werd dit 25 minuten. Maar in zo’n korte periode met meerdere mensen was er voor een uitwisseling van ideeën en argumenten geen ruimte. het gesprek had dan ook weinig zin. Ook had ik mij opgegeven om in te spreken bij de Mobiliteitscommissie begin april. De inspreker krijgt drie minuten de tijd om het standpunt over, in dit geval scooters, in te brengen. Dat is heel weinig tijd dus het kostte mij een aantal uur om in die drie minuten mijn verhaal te proppen. Om vervolgens een dag van te voren van de commissie te vernemen dat de drie minuten, vanwege het grote aantal sprekers, ingekort werd tot 1,5 minuut. De commissie had niet overwogen om, ondanks het ruim aanwezige participatie-enthousiasme van de bewoners, zelf maar wat meer tijd uit te trekken of een tweede bijeenkomst te beleggen. De insprekers moesten maar inschikken. Vorige week had ik een afspraak met de politiek adviseur van Sharon Dijksma. In dit gesprek heb ik wederom aandacht gevraagd voor de situatie over de Haarlemmerdijk en de overlast (gevaar, lawaai, vervuiling) en de eenvoudige oplossing zoals beschreven in het Verkeersplan op deze website. Verder was er in er een bijeenkomst met verontruste bewoners van de Korte Prinsengracht over de sloop van de brug aldaar. En zo kan ik teruggaan tot 2006 toen wethouder Marijke Vos mij vertelde dat er inderdaad dringend maatregelen nodig waren tegen de overlast van scooters op de Haarlemmerdijk. Dat kon ze goed begrijpen aangezien ze op het Haarlemmerplein woonde. Alsof er niet al talloze malen vergaderd en overlegd is, ben ik voor dinsdag 7 mei weer uitgenodigd voor een overleg over o.a. de scooters op de Haarlemmerdijk. Dan krijg ik de kans om misschien wel voor de dertigste keer hetzelfde pleidooi te houden.
In al die jaren was er overleg, en nog meer overleg, maar geen handhaving en waren er geen maatregelen. Met als hoogtepunt de scooters die langs Sharon Dijksma over het fietspad op het Haarlemmerplein scheurden, terwijl ze dit twee dagen daarvoor verboden had.
In al die jaren zijn we op de Haarlemmerdijk geen stap verder gekomen. Recent was er weer een ernstig ongeval op de Haarlemmerdijk. Een fietsster die even niet oplette werd in volle vaart getorpedeerd door een scooter en raakte gewond. Volgens toegesnelde winkeliers gebeuren er op de Dijk aan de lopende band ongelukken. Hoe lang moeten we nog wachten tot er eindelijk maatregelen genomen worden ?

Deze post heeft 6 reacties

  1. Mevr. Dijkstra heeft grootsere plannen, dan over scooters, die een paar fietsers overhoop rijden. In 2030 lopen we volgens haar alleen nog maar door Amsterdam. Ik vind het knap als mensen zover vooruit kunnen kijken (denken is misschien hier misplaatst). Overigens heb ik grote bewondering voor jouw volharding en geloof in de participatie maatschappij. Ik heb de C.V. van mevr. Dijkstra eens bekeken: Bij haar studies heeft ze niet veel volharding getoond.

  2. Is het mogelijk om gewoon te eisen dat er adequate maatregelen komen, zoals controleurs of sluisjes (ik zeg maar iets) waar alleen fietsers doorheen kunnen. Het is schandalig als er door de gemeente niets wordt gedaan. Heb bewondering voor je doorzettingsvermogen.

  3. Succes Hans en ik heb veel waardering voor je doorzettingsvermogen! Er moet echt actie ondenomen worden om de veiligheid terug te brengen op straat, diik en plein! Petje af!

  4. Laten we hopen dat de aanhouder wint! In mijn raadsadres heb ik ook het gevaar van scooters genoemd. En in de vergadering van de stadsdeelcommissie op 7 mei vroeg een commissielid of er misschien ideeën onder de aanwezige belangstellenden om scooters op de Haarlemmerdijk tegen te gaan. Heb maar weer eens verwezen naar het verkeersplan van Dijk en Plein.

  5. Enne… als brug 95 niet zou worden afgebroken, zouden de omgeleide scooters samen met de auto’s over de Haarlemmerhouttuinen buiten het droogbakgebouw om kunnen rijden. Dat is buitengewoon prettig voor de buitenschoolse opvang van de Piramide

  6. Beste Ewald,
    Dank voor het raadsadres. Wat is dat precies en uit welke hoofde doe je dit?
    Opmerkelijk dat de Stadsdeelcommissie, nadat ik tig keer contact met ze heb gehad kennelijk nog steeds niet weet dat er een goedkoop alternatief plan bestaat. Laat staan dat ze ooit een serieuze en onderbouwde reactie hebben gegeven. Inderdaad heeft in het Verkeersplan plan brug 95 over de Korte Prinsengracht een brugfunctie om scooters en auto’s uit de Haarlemmerbuurt te houden. Zou die brug er niet zijn, dan zou die gemaakt moeten worden.

Geef een reactie

Sluit Menu