Veel belangstelling voor de sloop van de brug over de Korte Prinsengracht

Afgelopen zondag 3 maart was er een bijeenkomst over de voorgenomen sloop van de brug over de Korte Prinsengracht. Joke Aerts en Anuj Mittal hadden met anderen deze middag perfect georganiseerd. Het was met veertig mensen stampvol in de Piramide, de kinderopvang vlak bij de Droogbak.

Joke hield een betoog waarin ze haar verontrusting uitsprak over de sloop van de brug waardoor een onderdoorgang verandert in en een gelijkvloers kruispunt, met iedere minuut een bus, autoverkeer over de Haarlemmer Houttuinen en over beide zijden van de Korte Prinsengracht, met duizenden fietsers van alle kanten, en maakte zich met andere families met jonge kinderen ernstig zorgen over de leefbaarheid.

Hans Baaij zette de Fietsroute van Westerpark naar CS in perspectief. Waarom niet eerst het Verkeersplan voor Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat uitvoeren, voor slechts 1/100e van de kosten en kijken of dat afdoende werkt? Waarom 30,5 miljoen uitgeven aan een slecht doordacht plan?

Zeeger Ernsting, gemeenteraadslid van Groen Links en bedenker van de sloop van de brug, was zo vriendelijk om op zijn vrije dag uitleg aan de bewoners te geven. De brug was een historische vergissing, lelijk en voor fietsers moeilijk te beklimmen. Dat laatste leidde tot enige hilariteit want zelfs de oudere fietsers in de zaal vonden dat ze er best tegenop konden fietsen. Iedereen was het er wel over eens dat het een lelijke brug is, maar daar zijn andere oplossingen voor, zoals plantenbakken of creatieve oplossingen zoals bij de tunnel naar de Spaarndammerbuurt. Over renovatie van de brug en de onderdoorgang is niet nagedacht zo constateerden sommigen. En de brug achter deze brug is ook geen schoonheid. Ook op het argument van Zeeger dat door de sloop de eilanden dichter bij de stad betrokken worden, werd met matig enthousiasme gereageerd. Immers het treinspoor blijft gewoon liggen en de afstand tot de eilanden verandert nauwelijks. Kortom, Zeegers toespraak kreeg weinig bijval.
Het kinderdagverblijf wil graag maatregelen, met name voor de oversteek Haarlemmerstraat en Korte Prinsengracht . Dagelijks lopen 120 kinderen van de Burchtschool naar de opvang in de Piramide. De straat bij de Piramide heeft last van drugsdealertjes en er mag best wat meer verkeer komen. Verkeersdeskundige De Baan die op verzoek van Joke en Anuj de plannen voor de Fietsroute van de gemeente legde cijfermatig uit waarom sloop een slecht idee is. Ook VVD Stadsdeelcommissielid Bas van der Sande was tegen de sloop, evenals de Fietsersbond. Bewoners die wel voor sloop van de brug zijn, noemden vooral de lelijkheid van dit obstakel.

Mijn persoonlijke indruk is dat van de aanwezigen bij deze en andere bijeenkomsten een zeer ruime meerderheid tegen de sloop van de brug is, bedenkingen heeft tegen de gebrekkige inspraak over de Fietsroute en alles afwegende (kosten, onveilige kruisingen, slechte onderbouwing) tegen de Fietsroute als geheel. Er tekent zich ook een (ruime) meerderheid af van mensen die het Verkeersplan van buurbewoners (Haarlemmerdijk en -straat autoluw, scooters naar Haarlemmer Houttuinen, oversteekplaatsen voor voetgangers op Dijk&Straat, geen sloop brug) eerst uitgevoerd willen zien. Als dat eenvoudige en goedkope plan, dat al sinds 2010 bij de Gemeente bekend is, in de praktijk niet blijkt te slagen, dan kan er altijd verder gepraat worden over een dure fietsroute tussen Westerpark en CS.

Zeeger Ernsting heeft, met toch wel erg magere argumenten, het idee dat de Gemeente Amsterdam het bij het verkeerde eind heeft, voor velen verder bevestigd. Zou de Gemeenteraad toch voor de het huidige plan (Fietsroute optie C) stemmen, dan kan het stadsbestuur rekenen op aanhoudende tegenstand uit de buurt, zo veel is zeker.

Op 18 april 2019 is er een vervolg over dit onderwerp met een Mobiliteits Bijeenkomst op het Stadhuis. Wat dit precies inhoudt, is mij nog niet bekend. Ik zal daarover later berichten.

Helaas moest ik door persoonlijke verplichtingen de bijeenkomst vroegtijdig verlaten. Mede hierdoor kan het zijn dat mijn verslag aanvulling of correctie behoeft. U wordt hiertoe van harte uitgenodigd.

Deze post heeft 4 reacties

 1. Even een kleine correctie Hans: Zeeger Ernsting is niet de bedenker van de sloop van de brug. Dat was een buurtbewoonster, die dat bij de inspraak naar voren heeft gebracht (hoezo luistert de gemeente niet naar de buurt).
  Verder een kanttekening bij je conclusie dat de grote meerderheid van de aanwezigen tegen de sloop van de brug was. Dat klopt wel denk ik, maar is natuurlijk geen wonder als je bedenkt dat de hele bijeenkomst als ‘anti’ was opgezet. Zie alleen al de uitgenodigde sprekers: allemaal tegen de voorkeursvariant van de gemeente, behalve de pas een dag tevoren uitgenodigde Ernsting. Er was absoluut niet gestreefd naar een evenwichtige discussie met voor- en tegenstanders. Hoeft ook helemaal niet, maar doe dan niet alsof hier ‘de buurt’ aan het woord was.
  Tot slot: die ‘Mobiliteits Bijeenkomst’ waar je het over hebt is gewoon de commissievergadering van de gemeenteraad. Zoals gebruikelijk worden daar plannen besproken waarover vervolgens in de gemeenteraad wordt gestemd.
  Hartelijke groet,
  Rogier Noyon

  1. Hoi Rogier, Joke hier. Zeeger heeft ons zelf gezegd dat hij de originele bedenker van het sloop-plan was, daarom verstonden we dat dat zo was. Ook over de buurt vergadering en wie er uitgenodigd was; was inderdaad echt bedoeld als gewoon voor onze buren. We hebben gewoon gele brieven in zo veel mogelijk brievenbussen gestopt in een kleine straal rond Brug 95.

   Bas van der Sande heb ik op de stadsdeelcommissie vergadering ontmoet toen ik insprak, en hij had sympathie voor wat ons echt zorgen maakt over de brug. Hij is ook gewoon bewoner van de buurt, kreeg onze brief, en gaf aan dat hij naar de vergadering wou komen (zijn rol is eigenlijk al voorbij in de beslissing, want alhoewel hij ons steunde is de beslissing al van stadsdeel naar stad gegaan). Omdat hij toch in de politiek zit hebben mijn man en ik nog heel snel de andere commissieleden gemaild. Zeeger van Groenlinks besliste toen te komen.

   We hebben even getwijfeld of we nu het woord gingen laten aan Zeeger omdat dit echt een buurtvergadering was, maar dat vonden we toch het eerlijkste, en we wouden allemaal wel van hem horen waarom dit plan tot stand gekomen is.

   Ik hoop dat ik hierbij wat meer informatie heb kunnen geven. Ik lees mee als er nog opvolg vragen zijn!

 2. Beste Rogier, iedereen was uitgenodigd, dus ook jij, om het woord te voeren. Kijk de uitnodiging er maar op na. Die uitnodiging is wijd en zijd verspreid. De voorstanders van de sloop, zoals leden van de Stadsdeelcommissie en jij dus, hadden zeker het woord kunnen krijgen. De tegenstanders van de sloop vragen zich namelijk nog altijd af of er meer argumenten zijn dan de brug is te steil voor fietsers, er komen oplossingen voor de verkeersonveiligheid, de brug is lelijk (maar de brug daarachter ook) en de verbinding met de eilanden moet beter (helaas ligt er nog een spoorbrug die dit verhindert). Misschien is de reden van hun afwezigheid dat echt overtuigende argumenten ontbreken.

 3. Beste Noah,

  Inderdaad hebben wij beiden best veel tijd besteed aan overleg, met als kanttekening van mijn kant dat het vijf maanden duurde voordat je voor het eerst reageerde en dat je de laatste maanden helemaal niet reageerde. Ik heb inderdaad twee maal ingesproken tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie, maar men stelde geen vragen aan mij, er waren geen op- of aanmerkingen, het werd allemaal ter kennisgeving aangenomen en er was geen uitwisseling van ideeën. In de vergadering van 8 januari (die ik op internet heb gezien) bleek dat Stadsdeelcommissie nog altijd geen idee had van de matige onderbouwing van plannen voor de Fietsroute, er werd weer nauwelijks ingegaan op alle kritiek en aangedragen alternatieven en er was veel onwetendheid. Inspraak is het beargumenteren van de voor- en nadelen op basis van feiten en kennis van zaken. Hiervan is geen sprake geweest.
  De onderbouwing van dit project met een enquête onder 34 fietsers en de gesprekken met bewoners op 6 januari is amateuristisch. Het is een ingewikkeld project dat tientallen miljoenen kost en om dan willekeurige burgers naar hun mening te vragen, zonder dat ze all ins en outs weten, getuigt van naïviteit.
  Ter illustratie verder deze opmerking van jou: “Door de sloop van deze brug ontstaat er een mooi en open stuk stad”. Dit is, voor zover ik kan inschatten, het belangrijkste argument voor de sloop van de brug en werd tijdens de bijeenkomst op 3 maart ook door Zeeger Ernsting met weinig succes aangevoerd. Achter de te slopen brug ligt namelijk een andere brug die ook lelijk is, wordt de verbinding met de eilanden er nauwelijks beter op, want er ligt dan is nog altijd een breed treinspoor, is het alternatief om net als bij de Spaarndammerbuurt de onderdoorgang op creatieve wijze op te knappen nooit overwogen, zijn de nadelen zoals besproken in het rapport van de verkeersdeskundige De Baan niet weerlegd, gaat sloop ten koste van de bewoonbaarheid van de Korte Prinsengracht. en dat alles kost 12 miljoen. Jouw tekst is illustratief voor de procedure en de onderbouwing van Fietsroute als geheel. Het project wekt niet de indruk goed doordacht te zijn en op tegenargumenten of alternatieven wordt niet ingegaan.
  Dat er nu een projectleider is aangesteld voor korte termijn verbeteringen op de Haarlemmerdijk is plezierig. Jammer alleen dat dit tien jaar geduurd heeft en ook jammer dat het een jaar heeft geduurd sinds de verkiezingen. Even jammer is het dat er na die tien jaar niet even gewacht kan worden totdat blijkt of de verbeteringen aan de Haarlemmerdijk niet al het gewenst resultaat opleveren zodat er geen 31 miljoen uitgeven hoeft te worden.
  Gaat de voorgenomen Fietsroute wel door, dan zal dat ongetwijfeld veel oppositie opleveren. Van bewoners van het Paardenweitje tot aan die van de Droogbak.

Geef een reactie

Sluit Menu