In 2019 aanpassingen Haarlemmerdijk?

Bewoner Ot ontving vandaag bericht van de Gemeente Amsterdam dat “het college van B&W in maart een beslissing zal nemen om op korte termijn maatregelen te nemen op de Haarlemmerdijk en -straat. Is dit besluit genomen, dan zal er een projectleider komen die dit gaat oppakken. Pas na dit besluit volgt de daadwerkelijke invulling van de maatregelen. Als u in de Haarlemmerdijk woont ontvangt u t.z.t. bericht als dit project wordt opgestart.” Aldus de Gemeente Amsterdam.
Noot: dit nog te nemen besluit staat los van de besluiten over de Fietsroute over de Haarlemmer Houttuinen. Het eerste succesje sinds 2010.

Deze post heeft een reactie

Geef een reactie

Sluit Menu