Inspraak buurt over Fietsroute genegeerd door Stadsdeelcommissie

Bij toeval kreeg ik van Bas van der Zande, VVD lid van de Stadsdeelcommissie, te horen dat het duurste plan voor de fietsroute, die van 31 miljoen euro en drie gevaarlijke kruisingen, met zes tegen twee VVD stemmen door de Stadsdeelcommissie is aangenomen. Er is keurig gestemd langs de politieke lijnen.
Medio 2016 zijn er door mij en andere buurtbewoners alternatieven gemaakt in de vorm van een Verkeersplan. Die zijn met de Fietsroute projectleider Peter Heida en met Noah Zeevenhooven van GroenLInks uitgebreid besproken en naderhand ingediend en toegelicht bij de Stadsdeelcommissie. Naar ik nu begrijp is de inbreng van onze buurt in die commissie evenwel nooit serieus genomen en nauwelijks besproken. Van der Zande wist zelfs niet dat de buurt alternatieve plannen had ingebracht.Ook is een deskundigenrapport over de sloop van de brug van bewoners van de Korte Prinsengracht niet of nauwelijks besproken. We hebben ons dus voor joker uit zitten sloven met het maken van plannen, met het geven van inspraak, met het bestuderen van de plannen van de Gemeente Amsterdam, met alle vergaderingen. Er is niets met de opmerkingen van de buurt gedaan. Het was allemaal poppenkast. En de Stadsdeelcommissie (waaronder Noah Zeevenhooven) was zelfs te lamlendig om ons over uitkomst van de stemming op de hoogte te brengen.
In contacten met andere groeperingen van burgers uit de stad, bleek dat men dezelfde ervaringen heeft met de overheid en dat er niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de buurt. Het lijkt er zelfs op dat met de nieuwe Linkse Coalitie het alleen maar erger geworden is.
Op zondag 3 maart is er een bijeenkomst met name voor de bewoners rond de Korte Prinsengracht inclusief Haarlemmer Houttuinen en Droogbak om te overleggen over de sloop van de brug aldaar. Voor- en tegenstanders zijn welkom.
Eén succesje wil ik toch wel noemen. Na aanhoudende protesten uit de buurt worden vijf bomen bij de Rode Hoed toch niet gekapt..


Deze post heeft 19 reacties

 1. De indruk dat “inspraak” en burgerinitiatieven systematisch worden genegeerd heb ik al langer. Jammer – het zal een chaos worden als het gemeenteplan inderdaad het licht gaat zien. Bedankt voor alle moeite!

 2. Een van de speerpunten bij aankomst van Groen Links in de raad 2018 was DE Hervorming van de democratische processen in de stad, de burger de buurten zouden meer gehoord worden en meer inspraak en Beslissingsrecht krijgen. GROEN LINKS VRAAGJE; WANNEER GAAT U DAARMEE BEGINNEN? WANT Zolang ambtenaren aangenomen tijdens de vorige coalities , ( bij de afdeling mobiliteit overheersen ambtenaren met stemgedrag richting VVD en D’66) gewoon hun reeds gestartte plannen ongewijzigd .doorzetten kunnen we naar die zogenaamde nieuwe democratie in de stad ,gevoegelijk fluiten met z’n alle.
  Ik heb nu twee keer ingesproken en gezegd dat de huidige inspraak en democratie van burgers van Amsterdam een frarce is, met als resultaat dat ik mijn excususes heb mogen aanbieden aan de stadsdeelcommissie raad…fijn.

  Ik had ook een vraag : kan er een lijst worden bijgehouden van aanpassingen en veranderingen in concept plannen die doorgevoerd zin of worden, naar aanleiding van de inspraak van burgers tijdesn het democratieche proces …Dat vond men een “goed” idee.- (nooit meer wat van gehoord!)

  Besturen van de stad het is en blijft een gemeete zaak, ambtenaren, oude jongens krentenbrood..! met het verplichte kunstje democratiesch proces, .omdat het moet, slechts een beetje oponthoud EN DOOR…en de burger-Amsterdammer mag op een houtje bijten,niet zeuren. En dit gebeurt overal helaas nog steeds!!

  Even voor Rutger Groen Wassink; Oprecht gefeliciteerd dat je de24 uur opvang erdoor hebt-ook names Faircity 9waar ik ook lid van ben) dan heb je nu tijd om ECHT serieus het democratische proces drastisch te gaan reorganiseren.., je bent er immers wethouder van democratisering–en het geduld van veel Amsterdammers raakt op!

  Myriam Corzilius-Wijkraad D’Oude Stadt. Wijk7 ( Grachten West inclusief Houtuinen en de Droogbak)

 3. Wat vreemd. Ik denk dat met het verbieden van scooters en het plaatsen van een paar stoplichten al een stuk rustiger en veiliger zou zijn. 31 miljoen voor een mega verbouwing lijken mij minimaal wat overdreven.

 4. myriamcorzilius2016 19 FEB 2019 BEANTWOORDEN
  Een van de speerpunten bij aankomst van Groen Links in de raad 2018 was DE Hervorming van de democratische processen in de stad, de burger de buurten zouden meer gehoord worden en meer inspraak en Beslissingsrecht krijgen. GROEN LINKS VRAAGJE; WANNEER GAAT U DAARMEE BEGINNEN? WANT Zolang ambtenaren aangenomen tijdens de vorige coalities , bij de afdeling mobiliteit overheersen ambtenaren met stemgedrag richting VVD en D’66, gewoon hun reeds gestartte plannen ongewijzigd doorzetten, kunnen we naar die zogenaamde nieuwe democratie in de stad ,gevoegelijk fluiten met z’n alle.
  Ik heb nu twee keer ingesproken en gezegd dat de huidige inspraak en democratie van burgers van Amsterdam een frarce is, met als resultaat dat ik mijn excususes heb mogen aanbieden aan de stadsdeelcommissie raad…fijn.

  Ik had ook een vraag tijdesn het inspreken : kan er een lijst worden bijgehouden van aanpassingen en veranderingen in concept plannen die doorgevoerd zijn of worden, naar aanleiding van de inspraak van burgers tijdesn het democratische proces …Dat vond men de stadsdeelcommisie een “goed” idee !.- (nooit meer wat van gehoord!)

  Besturen van de stad is en blijft een gemeente zaak, ambtenaren, oude jongens krentenbrood..! Met het verplichte kunstje “het democratische proces”, .omdat het moet, slechts een beetje oponthoud EN DOOR…en de burger-Amsterdammer mag op een houtje bijten, niet zeuren. Dit gebeurt overal helaas nog steeds!!

  Even voor Rutger Groen Wassink; oprecht gefeliciteerd dat je de24 uur opvang er door hebt gekregen -ook names Faircity (waar ik ook lid van ben) dan heb je nu dus tijd om ECHT serieus het democratische proces drastisch te gaan reorganiseren.., je bent er immers wethouder van democratisering–en het geduld van veel Amsterdammers raakt op!

  Myriam Corzilius-Wijkraad D’Oude Stadt. Wijk7 ( Grachten West inclusief Houtuinen en de Droogbak)

 5. Is dit negeren van burgers iets om aan de Ombudsman voor te leggen? Heleen

  1. Ik heb dit een aantal jaar geleden al geprobeerd over de problematiek van scooters op de hdijk. Was niet succesvol. Heb de plannen van de bewoners ook voorgelegd aan het Stadsdeelbestuur. Geen reactie. Heb een afspraak proberen te maken met Sharon Dijksma. geen reactie.

 6. Hallo Hans,
  Je verhaal bevat een paar onjuistheden en verkeerde suggesties die ik wil rechtzetten.

  Buurtcomité, tevens Stadsdorp, Dijk&Plein is een groepje van 7 of 8 bewoners die zichzelf op eigen initiatief verenigd hebben onder die naam. Ze spreken uitsluitend voor en namens zichzelf. Ze spreken dus NIET namens alle buurtbewoners of namens de buurt. Om misverstand te voorkomen: ik heb veel waardering voor Dijk&Plein.
  Ik verzoek je vriendelijk voortaan tegen wie dan ook niet meer te beweren of te suggereren dat Dijk&Plein over welk onderwerp dan ook namens “de buurtbewoners” spreekt. Op die manier verspreid je immers onjuiste informatie. Zeg gewoon namens hoeveel bewoners je spreekt en maak desgevraagd bekend wie dat zijn.

  Het alternatieve Verkeersplan van Dijk&Plein (ofwel: van 8 bewoners) is tegelijk met het gemeentelijk plan aan de Stadsdeelcommissie toegestuurd, ten behoeve van de vergadering van de Stadsdeelcommissie op 18 december jl. (voor verdere bespreking is het onderwerp fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen nogmaals geagendeerd voor de vergadering van 8 januari en toen is het aangenomen: D66, GroenLinks en PvdA waren voor, VVD was tegen).
  De bewering van Stadsdeelcommissielid Bas van der Sande (VVD) dat hij niet wist van dat alternatieve Verkeersplan, is dus flauwekul.

  Wat betreft het door jou genoemde “deskundigenrapport over de sloop van de brug van bewoners van de Korte Prinsengracht” valt het volgende te melden. Twee bewoners (een echtpaar) op de Korte Prinsengracht zagen het gemeentelijk plan niet zitten. Volgens hen zouden de nieuwe kruispunten bij de Korte Prinsengracht, waarop ze van dichtbij uitzicht krijgen, niet verkeersveilig worden. Ze hebben toen de heer Dirk de Baan, een verkeersdeskundige die een eenpersoons commercieel verkeersadviesbureautje drijft, opdracht gegeven om zijn mening over de verkeersveiligheid te geven. Hij kwam erop uit (wat n.m.m. niemand kan verrassen) dat er een “zeer gevaarlijk” kruispunt zou ontstaan. Ik heb zijn rapport gelezen en n.m.m. is de onderbouwing van zijn mening totale nonsens. Bij mij komt in zo een geval onwillekeurig de gedachte op ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’.

  Het enige waar ik het met je over eens ben, is dat de inspraak poppenkast was. Inspraak is over het algemeen praktisch zinloos is als dat op min of meer individuele basis gebeurt en die personen/groepjes ook nog eens (zeer) gering in aantal zijn. Dat geldt voor alle inspraak bij alle bestuursorganen en is altijd al zo geweest. Zolang er geen politieke meerderheid voor jouw idee bestaat, komt het er nou eenmaal niet doorheen.

  1. Beste Heleen,
   Dank alweer voor de reactie. Het zou het lezen wat plezieriger maken als de toon wat plezieriger is.

   Ik/wij spreken niet namens alle bewoners, vandaar dat ik altijd schrijf een AANTAL bewoners. Er is door ons nooit een enquête gehouden, overigens ook niet door de Gemeente Amsterdam. Dus we hebben niet de arrogantie namens grote groepen mensen te spreken. De meesten laten weinig van zich horen. De mensen die ik in de buurt spreek, zijn het (na enige uitleg) heel vaak met mij eens.
   Ik heb nooit enig bericht gekregen dat “ons” Verkeersplan in de Stadsdeelcommissie is besproken, ook niet na hierover geïnformeerd te hebben en ook niet via Noah Zeevenhooven (GroenLinks) die ik hier specifiek naar gevraagd heb. Kortom, mij was niet bekend dat het Verkeersplan is aangenomen, hetgeen natuurlijk verheugend nieuws is. Hoe ben je dit te weten gekomen?
   Je spreekt over “totale nonsens” van het plan van de een onbetrouwbare verkeersdeskundige. Het is best een dik rapport, met kritiek op de Gemeente op tal van punten, dus dat kun je niet zo maar afserveren. Op 3 maart is er een bijeenkomst. Je bent van harte uitgenodigd jouw standpunt toe te lichten. Ik heb het plan ook gelezen en vindt het wel plausibel.

   Fijn dus dat het Verkeersplan uitgevoerd gaat worden. Ik blijf desalniettemin tegenstander van de Fietsroute omdat het de problemen van met name scooters niet oplost, het verbijsterd slecht onderbouwd is en peperduur is. Die 31 miljoen kunnen we beter besteden aan docenten, daklozen en handhaving. Om maar eens wat precaire zaken te noemen,

 7. Vreemd dat je de uitslag niet wist want het was bekend gemaakt dat er op 8 januari overgestemd zou worden. En die vergadering was ook te volgen via de livestream. Overigens heeft de VVD in de gemeenteraad zelf zich al eerder, bij monde van Eric van der Burg, uitgesproken voor sloop van brug 95.

 8. Er is 8 januari alleen gestemd over de opties A, B en C en zijdelings is er gesproken over quick wins, d.w.z. tijdelijke aanpassingen voor de Haarlemmerdijk/straat. De Verkeersplannen van de bewoners zijn niet in stemming geweest en ook niet als alternatief voor de plannen van de gemeente besproken. De stand van zaken is dat Plan C is aangenomen en dat het eerste deel van 2019 gesproken wordt over aanpassingen. Dat gaat waarschijnlijk best lang duren en dan hebben we er vier jaar op zitten van inspraak voordat er hopelijk iets gebeurt. Het klopt inderdaad niet dat de plannen van de bewoners niet bekend waren bij de Stadsdeelcommissie. Ik zal dat nog eens navragen bij Bas van der Sande.

 9. Beste Hans,
  Ik las ook je stuk in Follow the Money. Ik zal de laaste zijn om te zeggen dat de gemeente Amsterdam vlekkeloos functioneert of dat de inspraak perfect verloopt, maar dit stuk is wel erg van dik hout zaagt men planken. Ten onrechte stel je dat de gemeente van het begin af aan voor het slopen van brug 95 was. Bij de eerste bespreking van de plannen voor de fietsroute In de Roode Bioscoop was er helemaal geen sprake van sloop van brug 95. Op mijn vraag op die bijeenkomst of dat toch niet een goed plan was reageerde de projectleider dat het allemaal veel te duur zou worden. Ik heb toen met een aantal bewoners aangegeven dat we dat jammer vonden en gepleit voor de sloop. Ik voel me dus wel gehoord door de gemeente. Jij bent het niet eens met de sloop en maakt er een punt van om daarmee aan te tonen dat er niet/nooit naar de bewoners is geluisterd.
  In je reactie naar Heleen zeg je dat je altijd zegt dat je spreekt over een plan van een aantal bewoners. Dat klopt niet want in je FTM stuk spreek je wel degelijk over het plan van de bewoners. https://www.ftm.nl/artikelen/amsterdam-woud-van-ambtenaren?share=1
  Ik vind dat je daarmee de diversiteit aan meningen binnnen de groep van bewonersniet correct weergeeft. Je wekt steeds de indruk dat de bewoners niet voor optie c zijn en de gemeente over hen heen walst. Dat is tendentieuze journalistiek. Het valt me tegen van FTM. En ik vind het geen fair play op deze site waar het volgens de opzet niet gaat om activisme maar om respectvolle meningsuitwisseling tussen bewoners.

 10. Beste Iris,

  Het is duidelijk dat jouw perceptie een andere is dan de mijne.

  Mijn artikel in FtM maakt gebruik van allerlei bronnen, is door de redactie beoordeeld en je haalt er twee aspecten uit die volgens jou niet deugen en dan is het hele artikel “van dik hout zaagt men planken”.
  1. Is er daadwerkelijk inspraak? Mijn punt is dat beide door bewoners ingebrachte plannen, zijnde autovrij maken Haarlemmerdijk of een Fietsroute via de Brouwersgracht, nooit als serieus alternatief zijn beschouwd. Er wordt wel geluisterd, er wordt met die plannen niets gedaan. Ze worden met flauwekul argumenten terzijde gelegd. Daar gaat het om.
  2. Dat bewoners het met het Verkeersplan niet eens zijn (tot nu toe krijg ik zelden of nooit een inhoudelijke reactie) daarvoor is er op deze website voldoende ruimte. Het gaat mij om een inhoudelijke discussie over de plannen van Gemeente Amsterdam en over alternatieven, en die wordt niet gevoerd. Niet alleen over de sloop van de brug over de Korte Prinsengracht bestaan er bezwaren, maar er is veel meer kritiek (zie o.a. mijn eerdere bericht met acht punten). Die kritiek is door mij en anderen inhoudelijk onderbouwd en verdient een serieus antwoord. Dat is er nooit geweest.
  Verder verwijs ik naar het onderdeel Verkeersplan op deze website. Misschien goed om daar toch eens te kijken in plaats van op de man te spelen.
  We zullen zien of het Verkeersplan van een aantal bewoners toch doorgang zal vinden en zo ja in welke vorm en wat het resultaat zal zijn van Plan C, inclusief de sloop van brug 95. Ik sluit hier mee mijn aandeel in dit debat af.

 11. Ik heb Hans’ raad (zie zijn laatste bericht) opgevolgd om het alternatieve Verkeersplan van Buurtcomité Dijk & Plein (8 buurtbewoners) nog eens goed te bekijken.

  Waar ik eerder kennelijk overheen gelezen heb, is het volgende:
  Op p. 2 van het Verkeersplan vermeldt het comité:
  – dat ze NIET tegen het plan van de gemeente zijn;
  – dat ze zich alleen maar afvroegen of het met dat plan gemoeide bedrag aan uitgaven niet beter besteed kan worden.

  Tja, dat is natuurlijk mogelijk. Bijvoorbeeld: als je de huidige Brug 95 over de Korte Prinsengracht, laat voortbestaan (zoals het comité als enige kostenbesparing lijkt te hebben bedacht), scheelt dat flink wat geld. Ze leggen helaas niet uit wat voor verbetering het voor de buurt oplevert om de wanstaltige brug, die nauwelijks door fietsers gebruikt wordt, en de (naast en onder de brug) lelijke en sociaal-onveilige omgeving te laten voortbestaan.

  Hoe dan ook: nu ik ontdekt heb dat Dijk&Plein niet tegen het gemeentelijk plan is, vraag ik me langzamerhand af:
  welke buurtbewoners zijn er eigenlijk wel tegen, behalve Hans Baaij en het echtpaar Aerts-Mittal.

 12. Beste Hans
  Dank voor dit bericht en inderdaad is dit niet alleen zeer frusterend, maar ook schandalig voor ons als buurtbewoners, om te merken , dat het politieke pluche met de dag arroganter lijkt te worden naar ons als mens toe.Er wordt absoluut niet geluisterd in welke vorm dan ook naar de stem van de direct belanghebbenden en omwonenden!

  Al met al zeer verontrustend voor wat er nog meer gaat gebeuren in de naaste toekomst.
  De geloofwaardigheid van de gemeente is wat mij betreft volledig verdwenen.

 13. Te triest voor woorden, dit ‘democratische proces’… Een farce!
  En zonde van de belastingcenten. In ieder geval veel dank Hans voor alle moeite!

 14. Beste Heleen,

  Je bent een meester in het selectief citeren. Het rapport behandelt een groot aantal kritiekpunten op de plannen voor de Fietsroute Ons voorstel is en was: maak voor een paar ton de Hdijk/straat autoluw en scootervrij, laat de scooters over de bestaande weg van de HH-tuinen en bespaar daarmee 31 miljoen en een hoop niet voorziene risico’s en obstakels. Mocht dit plan niet werken, dan kan de Gemeente altijd nog de plannen voor de dure Fietsroute in gang zetten. Deze optie is onbespreekbaar, had al lang uitgevoerd en onderzocht kunnen worden (al in 2010,later in 2016), dus dat wekt de sterke indruk dat de gemeente coûte que coûte wil dat die Fietsroute er komt.
  Verder speel je weer op de man, te weten op de buurtbewoners aan de Korte Prinsengracht en op een agressieve manier, We kunnen het over zaken oneens zijn, geen probleem als dat gepaard gaat met een uitwisseling van feiten, maar je bent op een vervelende manier alleen maar bezig je gelijk te halen. Dus wat mij betreft is dit de laatste keer dat ik op je reageer.

 15. Nog even over vergadering van de stadsdeelcommissie op 8 januari: er waren toen twee insprekers, een bewoner van de Korte Prinsengracht en ondergetekende. Waar was voor de rest iedereen? Voorafgaand aan de vergadering heb ik met commissieleden gesproken die zeiden dat ze heel goed naar de argumenten gingen luisteren. De twee insprekers waren het niet met elkaar eens. De ene was tegen het slopen van het viaduct, en ik was er heel erg voor. Tja….en toen werd er gestemd.

  1. Beste Rogier, ik heb twee maal ingesproken op vergaderingen van de Stadsdeelcommissie, plannen ingediend bij alle commissieleden en bij het stadsdeelbestuur, meerdere malen gesproken en gemaild met de projectleiders, diverse malen contact gehad met Noah, stadsdeellid, ingesproken tijdens bijeenkomsten in de Roode Hoed en het WI-huis. Het leek mij bepaald overbodig op 8 januari weer in te spreken en hetzelfde verhaal te vertellen. Waarom anderen er niet waren, is mij niet bekend.

 16. Beste Hans,

  Lastig om te zien dat u ervaart dat de inbreng van jullie nooit serieus is genomen, zeker gezien ik juist het gevoel heb veel tijd en aandacht te hebben besteed aan uw zorgen. Dat er iets anders uit is gekomen dan u had gewenst is natuurlijk lastig, dat kan ik mij goed voorstellen. Weet wel dat uw inbreng bij de fractie van GroenLinks zwaar is gewogen en dat we tot een ander oordeel zijn gekomen. Ik wil wel een aantal kanttekeningen plaatsen bij het beeld dat u schetst, zeker aangezien u me persoonlijk blijft noemen.

  Vanaf September vorig jaar hebben wij regelmatig met elkaar gesproken. Eerst had ik aangeraden om te komen inspreken op de vergadering van 2 oktober zodat de hele commissie op de hoogte werd gebracht van de nijpende situatie op de haarlemmerstraat/dijk qua drukte van verkeer, vervolgens heb ik het verzoek gedaan om uw verkeersplan op de ingekomen stukken te laten plaatsen zodat de hele commissie hier ook kennis van kon nemen. Hoe andere fracties omgaan met de agendeerde stukken kan ik verder niet beoordelen. Op deze vergadering heeft u ook uw zorgen uitgesproken over de hoge kosten van de Haarlemmer Houttuinen en of dit geld niet beter besteed kan worden.
  Zoals u ook in uw verkeersplan schrijft:

  ”De Gemeente Amsterdam heeft daarnaast een plan voor een fiets/scooterroute vanaf het Westerpark tot aan de PH-kade. De uitvoering kan nog vele jaren duren, is naar verhouding duur en is complex. Wij zijn niet tegen dit plan (dat 12 miljoen kan kosten) maar vragen ons af of dit geld niet beter besteed kan worden.”

  Op 23 november naar uw kantoor gegaan om te overleggen welke maatregelen er op de korte termijn nodig zijn op de Haarlemmerdijk en straat en welke mogelijke risico’s dit geeft (zoals scooters die over het Haarlemmerplein blijven rijden). De gemeente moest toen echter nog een projectteam gaan vormen om de zogenaamde ‘quick wins’ na samenspraak met de buurt te gaan realiseren. Vorige week is hier een projectleider voor aangesteld. Ik hoop dat we dit jaar veel van de genoemde punten van het verkeersplan kunnen gaan uitwerken zoals; beperken van scooters, autoverkeer en het verbeteren van de oversteekbaarheid.

  Voor de behandeling van de fietsroute over de Haarlemmerhouttuinen wees u mij erop dat niemand in de commissie had geantwoord op de mail van mevrouw Aerts, waarin ze schrijft over de zorgen die ze heeft over het slopen van brug 95 met een door haar aangevraagd verkeersrapport (opgesteld door de Baan verkeersadvies). Vervolgens is dit op mijn verzoek op de agenda gezet en in de dagmail naar de commissie van de bestuursondersteuning opgenomen.

  Op 6 januari zijn we tot slot nog met een aantal GroenLinksers de buurt in gegaan om bewoners te spreken. De uitkomst van deze gesprekken waren gemengd. Sommigen vonden het te veel geld voor een bouwproject en maakt zich zorgen over bouwoverlast en de kruising. Sommigen waren erg blij met het vooruitzicht van een fijnere leefomgeving door het slopen van de brug, een makkelijker bereikbare bushalte en een betere fietsroute.

  Vervolgens hebben wij met dit alles in overweging samen met D66 en de PVDA een advies opgesteld:

  ”Deelgebied 2 – Omgeving Korte Prinsengracht We zien de grote toegevoegde waarde voor de omgevingskwaliteit van de sloop van brug 95, zoals omschreven in variant C in navolging van de door de raad unaniem aangenomen motie Ernsting. Door de sloop van deze brug ontstaat er een mooi en open stuk stad, waar nu een brug staat die door velen als lelijk wordt ervaren en die zorgt voor een onprettige onoverzichtelijke ruimte onder delen van de brug. Optie C levert daarmee de beste eindsituatie op de lange termijn, en we willen dan ook onze steun uitspreken voor de voorkeursvariant. Daarbij willen we we een drietal aandachtspunten meegeven.

  De eerste heeft betrekking op de verkeersveiligheid van een gelijkvloerse kruising van de Haarlemmer Houttuinen met verbinding Korte-Prinsengracht – Westerdokskade. Een groot deel van de gebruikers van de nieuwe fietsverbinding zal hier (komende uit west) linksaf willen slaan richting de vernieuwde Westerdokskade en de fietsroute achter het Centraal Station. Bij een gelijkvloerse kruising moeten veel fietsers de Haarlemmer Houttuinen oversteken. Bij verdere uitwerking dient veel aandacht te worden besteed aan de verkeersveiligheid van dit punt. We vragen daarom prioriteit te besteden aan het creëren van een overzichtelijke, veilige verkeerssituatie op genoemde kruising in combinatie met een significante vermindering van het verkeer op de Haarlemmer Houttuinen.

  Ten tweede vragen we bij verdere uitwerking van het ontwerp veel ruimte te geven aan voetgangers en ruime oversteekplekken, om er zo voor te zorgen dat de nieuwe situatie ook voor voetgangers zowel comfortabeler als veiliger is.

  Ten derde leven er in de buurt grote zorgen over de te verwachten bouwoverlast. Het gaat om een kwetsbaar en druk stuk stad, en het gaat om een grote ingreep in de fysieke ruimte. We roepen dan ook op om in de verdere uitwerking veel aandacht te besteden aan het minimaliseren van bouwoverlast en overlast door omleiding van OV.”

  Op 8 januari stond dit advies op de agenda en moest hierover gestemd worden.
  U bent komen inspreken op die avond, maar bent voor de behandeling van dit agendapunt weggegaan. Ik vind het dan ook vreemd dat u het mij verwijt dat ik niet de moeite heb genomen om u hierover in te lichten.
  Ik heb echter wel goed geluisterd naar al uw zorgen en aandachtspunten. Als advies aan het bestuur hebben we hierom ook het onderstaande opgenomen.

  ”Maatregelen Haarlemmerdijk en -straat
  De voorgestelde ingrepen bieden een oplossing op de lange termijn voor de overbelasting van Haarlemmerdijk en -straat. Door toegenomen drukte en bijkomende onveiligheid, is de situatie echter zo nijpend dat ook op korte termijn rigoureuze maatregelen gewenst zijn die verlichting bieden tijdens de jaren waarin gebouwd wordt. Er wordt in de tekst gesproken van maatregelen die direct genomen kunnen worden om de situatie te verbeteren. Gezien de ernst van de situatie, zouden we graag zien dat het hier niet enkel om eenvoudige “quick wins” gaat, maar dat met prioriteit alle maatregelen genomen worden die nodig zijn om op korte termijn een veiligere situatie te creëren. Concrete maatregelen waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld het afsluiten van de dijk en straat voor scooterverkeer en het veel duidelijker aangeven van oversteekplaatsen. We willen als stadsdeelcommissie graag betrokken worden bij de verdere invulling van deze maatregelen.”

  Ik hoop dan ook dat ondanks uw ontevredenheid over ons genomen besluit mbt het slopen van de brug, we alsnog kunnen samenwerken om de Haarlemmerdijk/straat veiliger en leefbaarder te maken.

  Met vriendelijke groet,

  Noah Zeevenhooven

  Stadsdeelcommissie Centrum

Geef een reactie

Sluit Menu