Buurtvergadering op 3 maart sloop brug over de Korte Prinsengracht ivm Fietsroute

Bericht van Joke en Anuj, bewoners van de Korte Prinsengracht

We nodigen u graag uit voor een buurtbijeenkomst. We willen als buurt in gesprek over onze zorgen en over hoe we invloed kunnen hebben op het uiteindelijke besluit. Daarom organiseren we een bijeenkomst op zondag 3 maart van 14.00 tot 16.00 uur in kinderopvang De Piramide. Bewoners en ondernemers: iedereen is welkom.* Ook zullen een verkeersexpert en stadsdeelcommissielid Bas van der Sande (ook bewoner Haarlemmer Houttuinen) spreken, en we nodigen gemeenteraadsleden uit. Re-Cap –

Op 30 november 2018 kondigde de gemeente aan een fietssnelweg van Westerpark tot Centraal Station aan te leggen, waarvoor de fly-over over de Korte Prinsengracht gesloopt zou moeten worden en de Haarlemmer Houttuinen zouden worden ingericht om duizenden fietsers kwijt te kunnen. – Wij (Joke & Anuj) maken ons veel zorgen over (1) veiligheid (2) bewonersparticipatie en (3) kosten. Eind vorig jaar hebben we geflyerd om onze buren te informeren over het project en aan te moedigen iets van zich te laten horen bij de stadsdeelcommissie. – We hebben vele reacties op onze flyer mogen ontvangen. – Veel buurtgenoten bezochten de stadsdeelcommissievergadering (18 december) en als gevolg daarvan werd een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering op 8 januari 2019. – Tijdens de vergadering van 8 januari stemde de stadsdeelcommissie voor het voorgestelde plan van de gemeente Amsterdam. Al vóór de vergadering was die stemming dichtgetikt door de coalitiepartijen. – Het volgende besluitmoment is op of ná 28 maart in de gemeenteraadscommissie Mobiliteit. – De reacties op onze last-minute flyer en het debat in de stadsdeelcommissie-vergaderingen toont aan dat de gemeente niet tot nauwelijks beeld heeft van de effecten van het project. Daarnaast waren de aan bewoners getoonde scenario’s tijdens het participatieproces verre van compleet. Daardoor is ook het bewustzijn onder bewoners van onze buurt over de consequenties van het project erg laag. Onze Zorgen • De sloop van Brug 95 betekent dat een enorme hoeveelheid gemotoriseerd vervoer naar grondniveau wordt gebracht. De combinatie met bestaand verkeer betekent dat tienduizenden fietsers en auto’s elkaar kruisen (voetgangers niet meegerekend) en dat levert een gevaarlijker situatie op. Niet voor niets is de Fietsersbond tegenstander van dit plan. • Het verloop van de fietssnelweg door het smalle gedeelte van de Haarlemmer Houttuinen ter hoogte van De Piramide gaat voor een lang stuk van de route tot onveilige situaties leiden. • De gemeente heeft de buurt niet volledig betrokken. Veel buurtbewoners die we hebben gesproken beseften niet wat de besluiten betekenen, wisten niet dat de oorspronkelijke drie scenario’s ook sub-variaties kenden, en veel buren die hun zorgen deelden met de gemeente kregen geen antwoorden na begripvol geknik. • Sloop- en bouwwerkzaamheden zullen ongeveer vijf jaar duren. Dat betekent geluids- en milieuoverlast en een toename (!) van verkeer op de Haarlemmerstraat -dijk en omleiding van het openbaar vervoer. • Tot slot: de kosten worden geschat op 31 miljoen euro (al 3x de schatting van een jaar geleden). Zulke uitgaven verdienen het goed doordacht te zijn en om eerlijk te zijn: er zijn absoluut beter plannen denkbaar om zoveel geld uit te geven om de leefbaarheid van de Haarlemmerbuurt te verbeteren. Wat kunt u doen? In de vergadering van de gemeenteraadscommissie – nu gepland op 28 maart – kunt u inspreken. Als u zich zorgen maakt over het project, ook als het andere zorgen zijn dan de onze, neem alstublieft de tijd om tot de commissie te spreken (vooraf registreren is verplicht). Dit is de laatste kans om te spreken met de besluitvormers. We zullen meer informatie verstrekken tijdens de bijeenkomst op 3 maart en zullen daar ook voorbeeldbrieven hebben voor wie de gemeente wil aanschrijven. Vriendelijke groet, Joke Aerts & Anuj Mittal (aertsj@gmail.com), bewoners Korte Prinsengracht

Deze post heeft 14 reacties

 1. Ik wil graag een tegengeluid laten horen. Ik woon al 45 jaar in de buurt, net na aanleg van de brug 95 gekomen en altijd gedacht wat een lelijk overblijfsel van een planningsfout (ooit was er een zesmaands binnenring gepland, die liep stuk op het toenmalige Kadaster, de de Droogbak die net tot RIjksmonument was gemaakt). Ik ken geen buurtbewoner die aan die brug gehecht is, hij is lelijk, in verval, slecht gebruikt.
  In eerste instantie (Roode Bioscoop) wilde de gemeente helemaal het viaduct over de Korte Prinsengracht, brug 95. Ik heb daar toen wel voor gepleit. Het argument van de planners was dat het te duur zou zijn. Ik heb toen gezegd dat de brug in slechte staat is en er dan met onderhoud goed geld naar kwaad geld gegooid zou worden. Ik ben blij dat hij nu gesloopt gaat worden. De verkeersveiligheid is mi goed op te lossen met aanvullende maatregelen.
  Ik blijf er bij slopen dat kreng.

 2. Dat de brug lelijk is, daar is iedereen het over eens. Dat is deels op te lossen met planten- en bloemenbakken. De brug die er achter ligt, is misvormd en vrijwel even lelijk. Om voor een wat beter uitzicht 18.5 miljoen uit te geven, is niet verstandig.
  Het voornaamste bezwaar van buurtbewoners Joke en Anuj en vele anderen zoals o.a. bewoners op de eilanden en Westerdok is dat de nieuwe kruising onoverzichtelijk en gevaarlijk wordt; verkeer komt van vijf kanten. Aanvullende maatregelen waar u over spreekt zitten niet in het plan van de Gemeente. Waar u op doelt met de aanvullende maatregelen, is dus onduidelijk.
  Een tweede bezwaar is extra autoverkeer op de Korte Prinsengracht even zijde. Een derde bezwaar is het absurde bedrag van 18,5 miljoen euro. 4. Er liggen niet of nauwelijks berekeningen aan de plannen ten grondslag. 5 De Droogbak krijgt na de sloop niet alleen veel fietsverkeer maar ook scooters voor de deur. Er zijn geen berekeningen over te verwachte luchtvervuiling en geluidsoverlast, terwijl die aanzienlijk zullen zijn 7. Er is geen aansluiting tussen dit plan en de verkeerssituatie in de Noordelijke Jordaan. 8. De sloop en bouw gaan gaat jaren overlast geven. Enzovoort.

 3. Het belangrijkste bezwaar tegen de nieuwe kruising is dat die onveilig zou zijn. Maar dat is n.m.m. eenvoudig op te lossen met stoplichten (met langdurig groen licht voor fiets- en scooterverkeer, bussen en zebra’s voor voetgangers, en kortdurend groen voor autoverkeer). Verder zie ik eigenlijk alleen maar voordelen in het gemeentelijke plan. Dus wat mij betreft wordt brug 95 inderdaad gesloopt en vervangen door een brug op grondniveau.

  1. Beste Heleen, het idee om verkeerslichten te plaatsen zit in ieder geval (nog) niet in het plan van de gemeente. Dus of die er komen, is al een vraagteken. Verkeerslichten plaatsen op een kruising waar vijf straten op uitkomen, lijkt ook niet erg logisch. Als je naar de plattegrond kijkt, zie je dat het zeker geen eenvoudige oplossing is. Bovendien laten fietsers en scooters zich niet tegenhouden door stoplichten, dus ook in die zin is het geen eenvoudige oplossing. Verreweg het eenvoudigste is een brug zoals die er nu al is. Dat scheelt ook alle andere nadelen, zoals hierboven al verwoordt

 4. Wat bedoel je met verkeer van 5 kanten? Het is toch gewoon 4 richtingen. De bogen zoals het spoorwegviaduct heet is helemaal niet lelijk vind ik. Het is juist prettig dat die in zijn geheel in het zicht komen. Hoezo komt er opeens meer verkeer? Behalve dat scooters i.p.v. door de Haarlemmerstraat/dijk nu over de Houttuinen gaan. Maar daar is het nu toch juist om begonnen? Ik beginhet gevoel te krijgen dat de oppositie tegen het slopen van brug 95 een gevalletje NIMBY is, een paar bewoners die hun eigen voortuin aan het bewaken zijn. Ik voorzie ook wel overlast van de sloop, woon zelf aan de voet van de bult, maar heb dat wel over voor het verbeteren van het geheel. Ik zie ook dat stoplichten de verkeersdrukte voldoende kunnen reguleren. Ik denk uiteindelijk dat de hele buurt opknapt van deze ingreep.

  1. Beste Iris,
   Dank voor de reactie. Ik zal proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden.
   Dat mensen opkomen voor hun eigen belangen (NIMBY) lijkt me geen reden om hun argumenten af te serveren. Ik woon zelf overigens aan het begin van de Haarlemmerdijk (dus geen NIMBY).
   De Baan Verkeersadvies, een onafhankelijke verkeersdeskundige schrijft: “Bijkomend nadeel is dat door de verwijdering van het viaduct in de Haarlemmer Houttuinen de passage in noord-zuid richting erg complex wordt. De 4.900 fietsers dienen hier een drukke autoroute met 9.880 voertuigen gelijkvloers te kruisen. Het hiertoe ontworpen vijf-taks kruispunt is zeer complex waarbij de complexiteit wordt versterkt doordat één rijstrook als busstrook wordt ingericht en de andere rijbaan een combinatie vormt voor auto en bus. Fietsers weten niet meer van welke kant men voertuigen kan verwachten. Enig voordeel van Model C is dat fietsers gelijkvloers de Korte Prinsengracht kunnen passeren.”
   Zoals je op de plattegrond kunt zien, heeft deze deskundige het goed gezien.
   Inderdaad is het de bedoeling om scooters richting Haarlemmer Houttuinen te krijgen, maar dan wel over de bestaande brug en niet tussen de fietsers en vlak langs de huizen op de Haarlemmer Houttuinen en Droogbak. Het huidige fietspad over de brug is uitstekend geschikt om scooters veilig en redelijk ver van de bebouwing te laten rijden.
   Dat de buurt er visueel er (enigszins) op vooruit gaat door de sloop, daar zijn de meesten bij ons in de buurt het wel mee eens. Maar om daar 18,5 miljoen en verkeersveiligheid voor op te offeren, dat gaat veel te ver.
   Ik kan je het rapport van De Baan Verkeersadvies opsturen.

  2. Hoi Iris, bewoner Joke hier! De sloop van de brug is inderdaad precies in mijn voortuin, dat kan ik niet ontkennen. Maar naast enorme overlast van de sloop maak ik me echt zorgen om het 4 richtingen verkeer dat nu ter hoogte van de straat gaat komen. Heb je de getallen van de gemeente gezien? (ook in Dirk de Baan’s rapport). Iets van 9800 autos per dag in O-W richting en 9000 in N-W richting. Dan nog minstens 10,000 fietsers. En geen telling van voetgangers. Ook geen telling van bussen/OV verkeer. Dat zijn de getallen van de gemeente, maar geen studie over hoe dat kruispunt er uit gaat zien, hoe ze het veilig gaan maken. Op de stadsdeel commissie was het bericht gewoon “vertrouw ons maar”. Nou, dat doe ik niet. Ze hebben het zelf nog niet onderzocht. Dat vinden wij onverantwoordelijk. Bovendien word er in deze buurt een minimum van 32 miljoen uitbesteed. Laten we dat op een manier doen die de buurt echt verbeterd. Twee drukke kruispunten (aan beide kanten van de Korte Prinsengracht, ter hoogt van Brug 95) vinden wij een achteruitgang, zelfs al komt er zicht op de oudere brug van vroeger. Met al dat verkeer ervoor word het niet echt een mooi zicht.

   Nee, ik maak me echt zorgen om het project.

   1. Hi Joke,
    Sorry dat min reactie verlaat is door ziekte. Ik begrijp je ongerustheid over verkeersveiligheid. We willen natuurlijk allemaal als bewoners een buurt met veilig verkeer voor ieder een. In deze fase vind ik die ongerustheid nog wat voorbarig. Het plan is nog in de fase van de grote lijnen: brug slopen of niet. In een volgende fase moet
    – het plan moet over de hele route nog nader geconcretiseerd en uitgewerkt worden;
    – daarna wordt het eindontwerp nog voorgelegd aan de Centrale Verkeerscommissie (CVC) van de gemeente (een onafhankelijk adviesorgaan van het College van B&W)
    – deze CVC beoordeelt een verkeerskundig ontwerp op een aantal verkeerstechnische aspecten, waarbij verkeersveiligheid één van de zwaarstwegende aspecten is
    Ik laat voorlopig de beoordeling van de verkeersveiligheid met alle vertrouwen aan die onafhankelijke verkeersexperts over. In elke fase kunnen we als bewoners nog onze stem verheffen. Ik ben in ieder geval van plan om het verdere verloop kritisch te volgen. In die fasen gaat het over verkeerslichten, rijstroken etc. Je ziet dat ook in de weergave van de plannen https://novis-pathfinder.com/hht-amsterdam-openbaar/. Ik vind het ontwerp inclusief het slopen van de brug echt het aanzien van de buurt verbeteren. Dat mag van mij wel een jaartje ongemak van de sloop kosten.
    Ik hoop dat we morgen met elkaar als bewoners op een constructieve manier in gesprek gaan.

 5. Hallo Hans,
  Ik heb de plattegronden + plaatjes bekeken waarop De Baan Verkeersadvies zijn opinie baseert. Zie hier op hun website: http://www.debaanverkeersadvies.nl/fietsroute-haarlemmer-houttuinen.html

  N.m.m. is hierop overduidelijk te zien dat het geplande gelijkvloerse nieuwe kruispunt GEEN vijftakskruispunt wordt, maar een gewoon kruispunt zoals er vele bestaan in A’dam. Bij druk verkeer dus net zo veilig, als er stoplichten geplaatst worden.
  Om te kunnen nagaan waar De Baan zijn (voor mij dus nogal raadselachtige) bevinding “vijftaks” op baseert, zou ik graag het volledige rapport van je ontvangen. Bij voorbaat dank.

 6. Hallo Hans, 
  Dank voor de snelle toezending van rapport van Van Baan Verkeersadvies. Ik heb inmiddels gekeken waarop Van Baan zijn mening baseert dat het plan van de gemeente een vijftakskruispunt oplevert ter hoogte van de Korte Prinsengracht. 
  Naar mijn mening is zijn verhaal werkelijk totale nonsens.

  Toelichting 
  Van Baan geeft aan dat het plan van de gemeente voorziet in TWEE kruispunten in de Haarlemmer Houttuinen.
  Direct daarop aansluitend geeft hij aan dat deze 2 afzonderlijke kruispunten naar zijn mening als 1 kruispunt beschouwd moeten worden, aldus volgens zijn telling vormend 1 vijftakskruispunt. 
  Hij legt niet uit waarom hij dat vindt.

  Meer gedetailleerd: de twee straten die op het ENE (westelijk van de nieuwe brug gelegen) kruispunt uitkomen op de Haarlemmer Houttuinen, te weten: Korte Prinsengracht (west) en fietspad Ketelmakersstraat, telt hij op bij de twee straten die op het ANDERE (oostelijk van de brug gelegen) kruispunt uitkomen op de Haarlemmer Houttuinen, te weten Korte Prinsengracht (oost) en Westerdokskade. Door de Haarlemmer Houttuinen als 1 tak te tellen, komt hij uit op: vijftakskruispunt. 

  Persoonlijk schat ik in dat geen enkele verkeersdeskundige het in zijn hoofd zal halen om het met Van Baan eens te zijn.

  Tot slot nog een paar vraagjes over iets anders. In het rapport vermeldt Van Baan dat hij zijn onderzoek heeft uitgevoerd “voor twee bewoners van de Korte Prinsengracht” ofwel twee particulieren. Dat betekent dat je het rapport dus van die 2 personen moet hebben gekregen (jij woont immers zelf niet op de Korte Prinsengracht, maar om de hoek). Dat betekent dat je weet wie die 2 personen zijn. Mogen anderen dat ook weten? Heb ik gelijk met mijn vermoeden dat het om het echtpaar Aerts-Mittal gaat (de initiatiefnemers van de bijeenkomst op 3 maart a.s., die zich in hun uitnodiging voor 3 maart immers ook voorstellen als “bewoners van de Korte Prinsengracht”). 

 7. Hi Heleen,
  Dankjewel voor je heldere stuk. Ik sluit me er graag bij aan. En Hans ik wil ook heel graag de onderliggende stukken ontvangen. Bij voorbaat dank.

 8. Zou blij zijn als die lelijke betonnen brug gesloopt wordt! Wat een misbaksel is dat zeg. En wat de kruising betreft, dat zal wel meevallen, die wordt echt niet gevaarlijker dan een andere kruising in Amsterdam. Goed uitkijken en evt stoplichten.

  Als je bang bent je kind over de kruising te laten gaan, dan kan je ook de route via de Cuyperspassage nemen, dan ga je helemaal over fietspad en met stoplichten.

  Goed dat er een tegengeluid te horen is. Dat de hele buurt tegen sloop is, is echt een misvatting die gevoed wordt door enkele bewoners.

 9. Niemand zal ontkennen dat de kruising Haarlemmer Houttuinen- Korte Prinsengracht een ingewikkelde kruising is. Maar juist door het afbreken van de hoge brug 95 worden de verkeersstromen veel beter gereguleerd.
  Bijvoorbeeld doordat het eenrichtingsverkeer op de Korte Prinsengracht mogelijk maakt.
  Of omdat Albert Heijn voor de bevoorrading met z’n grote opleggers niet meer om hoeft te rijden via de Buiten Brouwerstraat om bij de Haarlemmerdijk te komen.

  Brug 95 is een erfenis van een verleden met een volstrekt andere visie op stedelijk verkeer. Tijd om een eind te maken aan deze erfenis.

 10. Beste Allemaal,

  Ik kom naar de bijeenkomst op op zondag 3 maart van 14.00 tot 16.00 uur in kinderopvang De Piramide.
  Maar heb ik het bij het juiste eind dat de bijeenkomst plaatsvindt in de kinderopvang die is gevestigd in het gebouw De Piramide aan de Haarlemmer Houttuinen nr 8 (het speeltuincomplex).?

  Graag nog een bevestiging.

  tot 14.00 uur op zondag 3 maart 2019
  groet,
  Marjan Haages

Geef een reactie

Sluit Menu