Zeg winkelstraatmanager,wat doe je zoal? Myra Rooijmans vertelt.

De functie van winkelstraat manager is er eentje die vaak onbekend is .

“Wat doe je nou zoal als Winkelstraat manager? “Ja, wat doe ik zoal?

De functie wordt omschreven op de site van de gemeente Amsterdam:

Winkelstraatmanager

Een winkelstraatmanager wordt aangesteld door een ondernemersvereniging of vastgoedeigenaar om het winkelgebied te helpen ontwikkelen en de vereniging te ondersteunen. Hij of zij organiseert diverse activiteiten voor het gebied en haar ondernemers/eigenaren en houdt contact met de gemeente. Een winkelstraatmanager fungeert als doorgeefluik van belangrijke informatie en heeft oog voor het algemeen belang.

Signaleren en agenderen

Een belangrijke taak voor een winkelstraatmanager is de staat van de straat. Hoe gaat het? Wat gaat er mis en is er een oplossing?

Vaak wordt gedacht dat een winkelstraatmanager bij machte is om ongewenste zaken als , te vies, te druk, overlast van ongewenste personen en vervlakking van het winkelaanbod op zou kunnen lossen. 

Helaas is dit lang niet altijd het geval. Ik signaleer en agendeer bij verantwoordelijke partijen of bij partijen die verantwoordelijk zijn voor het werken aan oplossingen. 

Om eenvoorbeeld te geven:

Vervlakking winkelaanbod: 

De gemeente heeft naar aanleiding van de toename van winkels gericht op toerisme , een aantal regels  opgesteld voor potentiële ondernemers die zich vestigen of willen vestigen in één van de  42 toonaangevende straten in het Centrum .

Die regels gelden ook voor de Haarlemmerbuurt.

Deze regels  gaan het vestigen van winkels gericht op toerisme tegen.

Iedere winkel die volgens mij niet voldoet aan de regels geef ik aan bij de gemeente. Een speciaal team gaat dan naar de ondernemer kijken en spreekt de ondernemer aan op zaken die niet in orde zijn. Dit speelt bij een aantal ondernemingen bij ons in de buurt en het is een langzaam proces.

Een winkel die voor velen er uit kan zien als een toeristenwinkel blijkt dat dan volgens de geldende regels niet te zijn. 

Ook is het niet zo dat ik altijd een stem heb in welke ondernemer zich waar vestigt. De verhuurder heeft in principe altijd het laatste woord. 

Zo kan het dus gebeuren dat er in een korte tijd meerdere ondernemingen in dezelfde categorie in dezelfde straat bijkomen.

Uberhaupt is het niet meer zo dat de winkelstraatmanagers in het centrum wachtlijsten hebben met leuke ondernemers die zich willen vestigen. Veel retailers die starten doen dat op het internet en zijn huiverig voor langdurige contracten met pittige huurprijzen. Regelmatig benader ik dan ook bestaande leuke concepten die op zoek zijn naar uitbreiding om onze buurt aan te bevelen. En gelukkig vinden nog steeds veel leuke en mooie concepten het fijn om zich in de Haarlemmerbuurt te vestigen

Maar de diversiteit die onder druk staat is een heikel punt. 

Ik ben dan ook heel blij dat er in februari een avond gepland staat waar diverse partijen samen zullen komen met pandeigenaren op dijk en plein om het onderwerp diversiteit te bespreken. Als de pandeigenaren overtuigd raken van de noodzaak om niet eerst naar de inkomsten maar zeker ook naar het type ondernemer te kijken, is er al een slag gewonnen.

Om te kijken welke richting wij als Biz ( de winkeliersvereniging) graag uit willen met de straat zullen we eerst duidelijk moeten krijgen hoe het nu gaat. Een uitgebreid passanten onderzoek laten doen is dan ook iets dat hoog op onze lijst staat. 

Wie bezoekt de straat, hoe lang blijft hij of zij en wat geeft men uit? En hoe is hij of zij er gekomen? 

Vragen die belangrijk zijn te beantwoorden voor we verder kunnen kijken naar wie we als bezoeker nu graag willen aantrekken.

Vuil

In de Haarlemmerbuurt hebben we helaas, doordat er geen ondergrondse containers kunnen worden gerealiseerd, veel overlast van verkeerd aangeboden vuil. Meestal betreft het huisvuil. Dit leidt tot meer overlast dan het vuil van de ondernemers. Met diverse partijen zijn we al een geruime tijd bezig om te zoeken naar een oplossing . Terugdringen van al de rijbewegingen door alle verschillende inzamelaars is hierbij de inzet.

Omdat het tot voor kort niet mogelijk leek huisvuil en “commercieel vuil” door de huidige regelgeving samen in te zamelen, is dit een ingewikkeld verhaal maar er worden stappen gemaakt.

Openbare ruimte

Ik maak meldingen over gebreken in de openbare ruimte.

Voor het verwijderen van Graffiti en tags heb ik contact met een bedrijf dat zorgt dat de  openbare ruimte schoon blijft. De Biz heeft een contract met dit bedrijf.

Omdat er vooral in de zomermaanden veel overlast wordt ervaren door ongewenst publiek en de te grote toeristenstromen hebben we als Biz afgelopen zomer nog een subsidie aan kunnen vragen voor het inhuren van de “ Bolhoeden” . Vooral de duidelijke fysieke aanwezigheid stelt veel mensen gerust. 

Aankomend jaar moeten we gaan zoeken of er weer een mogelijkheid is ze in te huren.

Toen ik hier kwam heb ik er op aangedrongen om met de Biz gebruik te gaan maken van Chainels, een online communicatie platform. Dit werkt erg goed en ik onderhoud actief contact met dit bedrijf dat blijft schaven aan de mogelijkheden en zich continue uitbreidt. Buiten het op de hoogte houden van nieuwtjes zit er ook een duidelijke veiligheids component in de app. 

Voor de veiligheid van de ondernemers organiseren wij als Biz samen met de politie ook een secret scan . Op deze manieren hopen we diefstal terug te dringen.

Verder heb ik veel contact met Avontuur, het bedrijf dat bij ons de feestverlichting ophangt en onderhoudt. Gelukkig is het dit jaar allemaal rustig maar vorig jaar waren er veel storingen en ontevreden bewoners die last hadden van overlast door licht. 

Door met elkaar in gesprek te gaan en de kleuren aan te passen krijg ik gelukkig dit jaar hoofdzakelijk hele positieve berichten!

In de maand december heb ik me intensief beziggehouden met de gezelligheid op straat. 

Ieder weekend waren er meerdere acts in de buurt waar heel veel leuke reacties op kwamen. Fijn om de buurt dan positief terug te zien op vele social media kanalen. 

Ik overleg bijna wekelijks met de gebiedsmakelaar vanuit de gemeente, Matthew Eelman, over de zaken die spelen in de buurt. Hij is wat mij betreft een enorme aanwinst en iemand die echt voor de buurt gaat en op een constructieve manier meedenkt over het vooruit brengen van dijk en plein. 

Maar bovenal is het zo dat een winkelstaat manager opereert in opdracht van het Biz bstuur. Samen kijken wij naar prioriteiten en zetten wij de lijnen uit. 

“ Wat vindt de Biz hiervan?” is een vraag die men mij vaak over zeer uiteenlopende onderwerpen stelt. 

Helaas is het antwoord bijna nooit te geven. Met een Biz bestaande uit ruim 250 ondernemers heb je ook te maken met 250 meningen die lang niet altijd eensgezind zijn. 

Waar de één pleit voor een autovrije straat, wil de ander juist meer parkeerplekken. 

Hetzelfde geldt voor fietsen, doelgroepen , openingstijden en bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte. 

Het blijft dus zaak goed te luisteren naar een ieders mening over dit soort zaken en vervolgens samen met het bestuur een koers te bepalen. 

Geef een reactie

Sluit Menu