Ons bestuur

Onze buurtgenoot Hans Baay, je weet wel, de fietsenman, zal binnenkort op deze site nog eens kort en bondig uiteenzetten wat het verschil is tussen het plan van de gemeente voor de nieuwe fietsroute en zijn plan waar hij al jaren voor strijdt. Iedereen kan daar op reageren.

Door zijn ervaring als onafhankelijk burger-met-een-plan heeft Hans jarenlange ervaring met ons gemeentebestuur.

Er is dit jaar een nieuwe structuur toegepast waarin door tussenkomst van  de stadsdeelcommissies het contact tussen burger en bestuur zou moeten vereenvoudigen. Maar werkt het? Op de site Follow The Money heeft Hans een stuk gepubliceerd waarin hij de bestuursstructuur van onze stad in kaart brengt. Hieronder een fragment uit het artikel:

Amsterdam telde in 2017 13.819 ambtenaren. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de Amsterdamse burger door de bomen het bos niet meer ziet, schrijft Hans Baaij.

In de Haarlemmerbuurt, waar ik woon, werken een buurtregisseur, een gebiedsmanager, een winkelstraatmanager, een gebiedsmakelaar, een gebiedsbeheerder, een gebiedsondersteuner, een gebiedscoördinator, een medewerker gebiedspool vanuit sociaal domein, aangevuld met een Stadsdeelcommissie die advies uitbrengt aan het Stadsdeelbestuur, die met hulp van Bestuursondersteuning advies uitbrengt aan B&W, waarbij we niet moeten vergeten de beleidsadviseurs van de Dienst Infrastructuur, de afdeling Ruimte-Duurzaamheid, en nog veel meer – of misschien ook wel hier en daar wat minder – ambtenaren en instanties. En daarnaast nog de nodige consultants die het eigenlijke werk verrichten.

In dit speelveld, dat nog veel ingewikkelder is dan ik hier schets, is het voor de burger best lastig om te weten waar je moet wezen, laat staan waar je invloed kunt uitoefenen. Journalist Patrick Meershoek noemde dat op 27 juni 2018 in Het Parool sarcastisch “Het toneelstuk van de burgerparticipatie.”

Tot zover  Hans Baaij op Follow The Money

Hierbij de link: https://www.ftm.nl/artikelen/amsterdam-woud-van-ambtenaren?share=1

Buurtbewoners…  wij hebben een jaar geleden op deze site een overzicht proberen te maken van wie er in deze wijk voor wat verantwoordelijk is.  Hoe is jullie ervaring? Weten jullie waar je terecht kan  voor wat? Wordt er naar je mening, je idee, je plan, je klacht geluisterd? Wordt er op je gereageerd? Graag jullie reactie. En aanstaande zondag… nieuwjaarsborrel om 17.00 in Coffee and such tegenover The Movies.

Na het weekend in de volgende post zal onze winkelstraatmanager Myra Rooijmans ons vertellen wat haar functie inhoudt, wat de mogelijkheden en wat de beperkingen van haar functie zijn. In dezelfde post een uitnodiging voor een ontmoeting met huurders, verhuurders, bewoners, bestuurders en winkeliers. Let op uw post!

 

Deze post heeft 2 reacties

  1. Goed werk mensen! Bedankt voor de heldere uiteenzetting van hoe “het polderen” is gedegenereerd tot administratieve wildgroei en Babelse kakofonie.

Geef een reactie

Sluit Menu