Rapport onafhankelijk deskundige: het plan voor de Fietsroute deels onveilig en gebaseerd op verouderde gegevens

Een  extern verkeersadviesbureau heeft in opdracht van twee bewoners van de Korte Prinsengracht onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid van de gemeentelijke plannen voor de Fietsroute over de Haarlemmer Houttuinen. De verkeersveiligheid in en rond de Korte Prinsengracht gaat volgens dit rapport door die plannen hard achteruit. Dat lijkt toch niet de bedoeling van een project van inmiddels 31 miljoen.

Deze onafhankelijke verkeersdeskundige stelt samengevat het volgende:
Door het verdwijnen van de brug over deKorte Prinsengracht ontstaan twee extra kruispunten, waardoor twee extra conflictpunten worden geïntroduceerd.
Het nieuwe vijftaks kruispunt op de Haarlemmer Houttuinen met de Korte Prinsengracht (west en oost) / fietspad Ketelmakersstraat /Westerdokskade is zeer complex voor kruisende fietsers als ook voor automobilisten. Dit wordt mede veroorzaakt door de deels busstrooken deels combinatie van bus en auto. Weggebruikers weten niet meer goed vanuit welke richting het verkeer komt (bus of auto) en naar welke kant te kijken bij het oversteken. Fietsers steken twee maal een rijbaan over waarbij op de zuidelijk rijbaan voertuigen uit twee richtingen komen en op de noordelijke rijbaan verkeer uit één richting. Dit wordt in de praktijk een zeer gevaarlijk kruispunt.

Met andere woorden:het is nu voor fietsers en voetgangers tamelijk veilig om onder de brug de Haarlemmer Houttuinen over te steken. Dat gaat in deze nieuwe opzet nogal gevaarlijk worden.

Voorts: op het fietspad moeten fietsers zich op diverse plaatsen mengen met afslaand autoverkeer. Ook dat is gevaarlijk.

Voorts: het rapport van de Gemeente is gebaseerd optellingen uit 2016 en op de verwachting dat er veel nieuwe fietsers bijkomen uit het Westelijk Havengebied. Sinds die tijd is er echter een zeer goed fietspad tussen het Westelijk Havengebied en het Centraal Station bijgekomen.Dat wordt veel gebruikt, waardoor de prognose van de Gemeente voor toenemend fietsverkeer op de Haarlemmerdijk zeer waarschijnlijk gebaseerd is op verouderde en waarschijnlijk verkeerde gegevens.

Het rapport is opgestuurd naar de gemeente. Die heeft inhoudelijk niet of nauwelijks gereageerd. De conclusies van de verkeersdeskundige worden niet weerlegd. Het versterkt wederom de gedachte dat de peperdure Fietsroute (minstens 31 miljoen) er hoe dan ook moet komen.

Aanstaande dinsdag is er op het Stadhuis een openbare bijeenkomst van de Stadsdeelcommissie met de Fietsroute en het Verkeersplan van bewoners als onderwerp. Aanvang 20:00 uur.

Deze post heeft 5 reacties

 1. I will write in English because my written Dutch is very poor. I am also very opposed to the demolition of Bridge 95. It is an idea that will absolutely make our streets more dangerous for residents. The municipality’s out-reach to residents was flawed. Having participated in a number of meetings it felt very much like lip-service…the municipality planners would ‘hear’ you but they were not listening. The municipality asked residents about reducing bike traffic but there are safer and less expensive ways to solve this problem. When asked the municipality planners will say the demolition of the bridge improves the lives of residents and adds green space….how can bringing huge amounts of bus, car and truck traffic onto the ground floor of our neighbourhood improve our lives? This project will waste millions and only make living more dangerous.

 2. Ik begrijp eerlijk gezegd niets van alle negatieve reacties op de voorgenomen sloop van de bult zoals de brug in de buurt altijd genoemd werd (brug95) . Hij is spuuglelijk en het is een raar overblijfsel van een planningsfout uit de jaren 60. Ik woon al 45 jaar in de buurt en ik zeg slopen dat ding, de buurt zal er van opknappen.

 3. Beste Iris.
  Iedereen is het met je eens dat de brug spuuglelijk is, maar de brug die er achter ligt is door de geluidswal en de palen voor de bovenleidingen voor de trein nauwelijks mooier. De bezwaren van een flink aantal bewoners uit de buurt is dat de nieuwe brug zorgt voor een gelijkvloerse kruising die gevaarlijk is. Daar waar fietsers en wandelaars nu onder de weg over kunnen stekken, moeten ze straks over de weg. Verder gaat de sloop en bouw gedurende vele jaren voor overlast zorgen, wordt de Korte Prinsengracht aan de even zijde een doorgangsroute voor auto’s, gaan scooters in de toekomst niet over de brug maar langs de huizen, verdwijnen er 170 parkeerplaatsen en worden er bomen gerooid. En dat kost 18,5 miljoen euro. De brug opknappen met een bloembakken zou al veel helpen en kost vrijwel niets. Vandaar dus dat men tegen de sloop is.

  1. Even voor de goede orde: de Korte Prinsengracht gaat eenrichtingsverkeer worden omdat de onevenzijde de huidige verkeersstromen niet meer aankan, dit staat los van of de brug nu wel of niet verlaagd gaat worden. De even zijde wordt straks stad in en de oneven zijde stad uit. Zie de plannen voor de herinrichting van de Westerdokskade. Er is ook niet gesproken over het verdwijnen van 170 parkeerplaatsen in de buurt. Ja, er verdwijnen parkeerplaatsen op straat maar dit wordt weer gecompenseerd in parkeergarages in de buurt. Staat eigenlijk zelfs los van dit project want het is collegebeleid om het aantal parkeerplaatsen op straat terug te dringen. Ja, er zullen bomen gerooid gaan worden maar dat zal ook gebeuren wanneer een aparte fietsbrug gaat komen. Verlaging van de brug zorgt juist voor het vrijkomen van veel openbare ruimte die ook weer voorzien gaat worden van het nodige groen.

 4. Beste Robin, dank voor de reactie..
  Ik heb het verdwijnen van de 170 parkeerplaatsen nog een keer nagerekend, adhv het laatste plan van de gemeente. Het zijn er minder, er verdwijnen iets van 130 plekken. In de parkeergarage Willemspoort is vaak geen plaats voor vergunninghouders, dus anders dan de Gemeente stelt, is dat geen optie,
  Wat mij vooral tegenstaat, is dat het plan voor een fietspad langs de Brouwersgracht verworpen wordt met als argument dat er daar 90 parkeerplaatsen verdwijnen, Dat is meten met twee maten om het eigen gelijk te halen. Bij ons Verkeersplan verdwijnen iets van 30 plekken en kost, het is al eerder vermeld, 1/100e van Optie C van de Gemeente.Ook het (kul) argument tegen de Brouwersgracht optie dat er bomen verdwijnen, is gezocht. Bij optie C is (nog) niet bekend is hoeveel bomen er verdwijnen.
  Je hebt gelijk dat de Korte Prinsengracht even zijde ook in het Westerdoksplan een doorgaande route wordt. Iedereen zal begrijpen dat dit een slechte oplossing is omdat dit straatje als doorgaande route ongeschikt is.
  Het probleem in deze is dat de Haarlemmerbuurt apart bekeken wordt en niet in samenhang met de Noordelijke Jordaan. Er is geen integraal verkeersplan voor het hele gebied en dan worden dit soort “oplossingen” gekozen. De bewoners aan de Korte Prinsengracht hebben overigens nog veel meer bezwaren tegen de sloop van de brug, dan alleen dat hun straatje een doorgaande route wordt.
  Dat er parkeerplaatsen opgeheven worden, daar zijn veel bewoners het mee eens. Doe dat op Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat, daar is de nood het hoogst.

Geef een reactie

Sluit Menu