Inspraak doorgaande fietsroute Haarlemmer Houttuinen

Op www.amsterdam.nl/projecten/haarlemmer/nieuws-fietsroute/inspraak/    staat informatie over de nieuwe fietsroute, met links naar een zeer uitgebreide bespreking van de plannen, en met een overzicht van de inspraakprocedures. De uitvoering staat gepland tussen 2020 en 2023. Mogelijk dat er eerder al aanpassingen komen aan Haarlemmerdijk en – straat.

De gemeente bericht: De voorkeursvariant van het college omvat de sloop van de betonnen brug over de Korte Prinsengracht, ooit aangelegd als onderdeel van een vierbaansnelweg. Deze voorkeursvariant  biedt kansen voor het optimaliseren van de openbare ruimte, zoals het herstellen van het historische stadsgezicht. Verder komt er een brug over het Westerkanaal. Deze brug zorgt voor een gestrekte route vanaf het Westerpark naar de Haarlemmer Houttuinen.

De plannen zijn vrijgegeven voor inspraak. Dit betekent dat u uw reactie kunt geven. De varianten, inclusief de voorkeursvariant, zijn op schetsniveau uitgewerkt en staan beschreven in de Nota van Uitgangspunten.

De exacte uitwerking van de ontwerpen vindt plaats in de vervolgfase. Van 29 november 2018 tot 10 januari 2019 ligt de Nota van Uitgangspunten ter inzage bij de afsprakenbalie van het Stadsloket in het stadhuis op Amstel 1, geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur.

U kunt deze plannen ook downloaden:

  • Nota van Uitgangspunten
    In dit document vindt u de varianten, inclusief de voorkeursvariant uitgewerkt op schetsniveau. Ook vindt u hier alle achtergrondinformatie en onderzoeksresultaten.
  • Bijlage: Participatieverslag
    In dit document vindt u de terugblik op de participatiemomenten die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de belangrijkste punten die hieruit naar voren kwamen.

U kunt reageren op deze plannen door vóór 10 januari 2019 het reactieformulier in te vullen.


Deze post heeft 2 reacties

  1. Ze hebben de juiste variant gekozen!

Geef een reactie

Sluit Menu