Wat te denken van de brief over de doorgaande fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen?

Gisteren kregen alle bewoners en ondernemers in de Haarlemmerbuurt een brief van de projectmanager Peter Heida. Wat moeten we hier van denken?

Ongeveer 1,5 jaar geleden begon de “inspraakprocedure” op basis van drie varianten. Duidelijk was dat één variant de voorkeur had, en die is het vooralsnog  in – voor zover ik kan zien- ongewijzigde vorm dan ook geworden. Er volgen nog inspraakrondes, maar of dat nut of zin heeft en of dat nog iets kan veranderen, lijkt mij niet heel waarschijnlijk. Er is dus weinig veranderd aan de plannen. De bezwaren gelden onverkort. Veel goedkopere plannen zijn nimmer als serieus alternatief in aanmerking gekomen.

Beter nieuws is dat B&W ook besloten heeft op korte termijn maatregelen te treffen op Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat . Het Verkeersplan van de bewoners en het terugdringen van scooters wordt daarin besproken. Naar verluidt komt er eerst ook nog een enquête onder passanten. Dus het gaat allemaal nog wel even duren. Het duurt al sinds 2006 toen ik voor het eerst contact had met de Gemeente.

Toelichting: Rosanne Bijl van de Gemeente Amsterdam meldde mij per email:

Omdat de planuitwerking en uitvoering enkele jaren zullen duren heeft het college van B&W ook besloten om vooruitlopend korte termijn maatregelen te treffen op de Haarlemmerstraat en -dijk. Maatregelen uit jullie Dijk- en Plein plan zouden hier in kunnen landen. Dit wordt de komende tijd opgepakt en bewoners, ondernemers en gebruikers van de Haarlemmerstraat en -dijk worden hier nauw bij betrokken. Daarnaast is in de Nota van Uitgangspunten aandacht besteed aan een van jouw andere speerpunten, scooters en snorfietsen in de Haarlemmerbuurt.

Het besluit van het college van B&W is een voorlopig voorkeursbesluit. De Nota van Uitgangspunten ligt de komende weken ter inzage en belanghebbenden kunnen hun reactie kenbaar maken. Daarnaast wordt het stadsdeel centrum geconsulteerd en wordt het collegebesluit besproken, tegelijkertijd met jouw voorstellen uit het verkeersplan Dijk en Plein.

Ik wil nog toevoegen dat het gaat om een voorgenomen besluit van het college afgelopen week. Het college heeft de plannen vrijgegeven voor inspraak en we consulteren het stadsdeel.

Hieruit volgt een nota van beantwoording en een advies van het stadsdeel. Op basis van deze documenten en de Nota van Uitgangspunten neemt het college een definitief besluit. Verwachting is dat dit in februari plaatsvind.

De raad neemt tot slot het definitieve besluit.

 

Geef een reactie

Sluit Menu