Verkeersplannennieuws

Wethouder Sharon Dijksma heeft een aantal plannen en ingrepen bekend gemaakt.

– Op de grachten mag er tussen 23:00 uur en 7:00 uur niet meer gevaren worden. De bewoners aldaar zullen de vlag uitsteken, hoewel ze 22:00 tot 9:00 uur vast beter vinden. Vreemd dat deze maatregel zo lang heeft moeten duren. Nu nog handhaven !

Op een inspraakavond van de Stadsdeelcommissie waar ik bij aanwezig was, hielden bewoners van de Egelantiersgracht een hartstochtelijk en goed onderbouwd  betoog dat ze geen aanlegsteigers willen omdat het toerisme te spreiden (“dan stappen ze maar bij het CS op”). En de bewoners wilden ook geen experimenten in hun gracht en voor hun huis (“probeer het dan nog maar eens terug te draaien”). Tot mij verbazing  verdedigde Groen Links voorzitter Micha Mos het ‘experiment’. Maar is daar inmiddels samen met Sharon Dijksma op teruggekomen. Volgens de wijkkrant Jordaan & GoudenReael. want er komen geen nieuwe steigers aan Prinsen-, Keizers- en Egelantiersgracht.  Mooi!

Bericht van heden over de Fietsroute en over het Verkeersplan van de bewoners.
Vandaag kreeg ik bericht van de projectleiders. Onderstaand hun email. Tevens een link naar een artikel in Het Parool over de plannen. Wij hebben één en ander nog niet bestudeerd en komen hier z.s.m. op terug.

Beste Hans,

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het bij elkaar brengen alle informatie en onderzoeken die gedaan zijn in het kader van de fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen. De resultaten zijn samengevat in de Nota van Uitgangspunten. Er is ook een verslag gemaakt van alle participatie activiteiten die het afgelopen anderhalf jaar hebben plaatsgevonden.

De resultaten zijn besproken met de wethouder en met het college van B&W. Het college kiest voor een ambitieuze aanpak van de Haarlemmer Houttuinen. Dat betekent dat ze de voorkeur uitspreekt voor een fietsbrug over het Westerkanaal en een geheel vernieuwde en verlaagde brug 95. Ook wil het College van B&W het aantal rijstroken op de Haarlemmer Houttuinen in de nieuwe situatie verminderen. Deze ingrepen zorgen er voor dat een doorgaande fietsroute goed ingepast kan worden en bieden daarnaast de mogelijkheid om de kwaliteit van de openbare ruimte sterk te verbeteren en meer ruimte te creëren voor groen, fiets en voetganger. De nieuwe fietsroute zorgt voor een betere verdeling van fietsers in de Haarlemmerbuurt waardoor ook de Haarlemmerstraat- en dijk weer prettige straten kunnen worden.

Omdat de planuitwerking en uitvoering enkele jaren zullen duren heeft het college van B&W ook besloten om vooruitlopend korte termijn maatregelen te treffen op de Haarlemmerstraat en -dijk. Maatregelen uit jullie Dijk- en Plein plan zouden hier in kunnen landen. Dit wordt de komende tijd opgepakt en bewoners, ondernemers en gebruikers van de Haarlemmerstraat en -dijk worden hier nauw bij betrokken. Daarnaast is in de Nota van Uitgangspunten aandacht besteed aan een van jouw andere speerpunten, scooters en snorfietsen in de Haarlemmerbuurt.

Het besluit van het college van B&W is een voorlopig voorkeursbesluit. De Nota van Uitgangspunten ligt de komende weken ter inzage en belanghebbenden kunnen hun reactie kenbaar maken. Daarnaast wordt het stadsdeel centrum geconsulteerd en wordt het collegebesluit besproken, tegelijkertijd met jouw voorstellen uit het verkeersplan Dijk en Plein.

Link naar Parool:

https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-fietsbrug-moet-haarlemmerbuurt-ontlasten~a4609184/?utm_source=link&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

Geef een reactie

Sluit Menu