Hoe gaat het verder met de scooters?

De Willemsbrug is de zwakste schakel bij de regulering van het scooterverkeer tussen West en het Centrum. Scooters moeten zich mengen tussen de fietsers terwijl ze op de Haarlemmerweg juist tussen de auto’s rijden. Het is het gevolg van het verbod per 1 januari voor scooters om op fietspaden te rijden. Er rammelt dus nogal wat aan het plan van de gemeente terwijl dit een van de drukst bereden routes van Amsterdam is.

Tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie op 2 oktober brachten wij als agendapunt het verbod voor scooters om op fietspaden te rijden en dat dat voor de Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat waarschijnlijk niet tot minder scooters leidt. Volgens de Gemeente Amsterdam is dat wel het geval.

Wat is er aan de hand?

Ingaande 2019 moeten scooters in Amsterdam en dus ook op de Haarlemmerweg en op het Haarlemmerplein over de rijbaan. Merkwaardig genoeg is er een uitzondering gemaakt voor de Willemsbrug (tussen Haarlemmerweg en Haarlemmerplein, bij de Haarlemmerpoort). Hier mogen de scooters ook in de toekomst over het fietspad.

Volgens de Stadsdeelcommissie is er namelijk voldoende ruimte op het fietspad over de brug. Dat is onzin, want deze overvolle brug moet volgens de Gemeente Amsterdam juist ontlast worden (vandaar de nieuwe en dure Fietsroute) en is volgens Het Parool het drukste fietspad van Amsterdam . Het gaat bovendien voorbij aan de voornaamste reden om scooters te weren van fietspaden en dat is de veiligheid van fietsers. Scooters komen op de Willemsbrug zelfs van twee kanten en het scooterverkeer is daardoor dubbel onveilig.

Maar ook voor scooterberijders is het gevaarlijk. Op de Haarlemmerweg moeten ze in de toekomst op de rijbaan rijden en dan zouden ze voor de Willemsbrug dwars door het fietsverkeer op het fietspad in moeten voegen. En vervolgens moeten ze op het Haarlemmerplein weer tussen de fietsers door terug de autoweg op.

Voorts: als scooters op de Willemsbrug op het fietspad rijden, betekent zeer waarschijnlijk dat ze verder rechtdoor gaan over het fietspad op het Haarlemmerplein en dan de Dijk op. Dat er op het korte stukje fietspad op het Plein scooters verboden zijn, zal zonder stevige handhaving, genegeerd worden.

Andersom, dus van Haarlemmer Houttuinen richting Haarlemmerweg, is het helemaal vreemd. Want daar moeten de scooters over het fietspad moeten aan de noordzijde van de brug. Hoe komen ze op dat fietspad en vooral hoe komen ze hier op het Nassauplein weer van af?

Die uitzondering voor scooters op het fietspad op de Willemsbrug moet er niet komen, zowel voor de veiligheid van de fietsers, als voor de scooterrijders en in ieder geval voor de overlast van scooters op de Haarlemmerdijk. Dat is onze eerste klacht. Deze argumenten zijn al in allerlei gremia aangevoerd, maar er wordt domweg niet op ingegaan.

Van oost naar west, dus vanaf Singel de Haarlemmerstraat op, is er geen apart fietspad maar slechts een fietsstrook. De Gemeente Amsterdam heeft nog altijd geen antwoord gegeven of voor fietsstroken hetzelfde verbod geldt als voor fietspaden. Men zou zeggen, dat juist op fietsstroken zoals op Haarlemmerstraat en – dijk scooters verboden moeten worden omdat ze tegen het verkeer in rijden.  De Projectleider van de nieuwe Fietsroute schreef iets van twee maanden geleden dat één en ander nog uitgezocht moet worden, maar dat hoor ik helaas al minstens zes jaar.

Bovendien schreef hij dat er voor een verbod voldoende draagvlak moet zijn. Een bijzondere redenering. Daar waar in heel Amsterdam scooters naar de rijbaan moeten, zou er voor de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk, waar de situatie nijpender is dan vrijwel overal, er eerst “draagvlak” moeten zijn. Wij willen kortom dat er ook voor de fietsroute van Oost naar West een verbod komt voor scooters.

Dus bij deze een oproep aan de Stadsdeelcommissie in te gaan op onze argumenten waarom zowel het fietspad op de Willemsbrug als de fietsstrook verboden moeten worden voor scooters.

Deze post heeft 2 reacties

  1. Beste Hans Baaij,
    Jouw opmerkingen en visie snijden hout en het is onbegrijpelijk dat deze argumenten welke steekhouden zo worden genegeerd door de politiek en de bijbehorende ambtenarij !
    Scooters moeten volledig van het fietspad af dus ook bij het plein en de brug en helemaal van de Haarlemmerdijk af!

  2. Dank je wel Hans. Helder betoog. Stadscommissie: wat is hierop jullie antwoord?

Geef een reactie

Sluit Menu