Visie op dijk en plein

Op maandag 17 september organiseert de stadsdeelcommissie in Akhnaton vanaf 18.30 uur een ‘hoorzitting’  met bewoners en ondernemers over actuele thema’s. Kom, als je kunt. Het gaat over overlast door toerisme, airbnb, het verkeer en de eenzijde winkelformules die oprukken. 

 

Liever een speciaalzaak als Het Paard dan de zoveelste pizzabakker.

 

 

Winkels, verkeer en leefbaarheid:

Het stadsdorp roert zich

 

Nergens in de stad is het verschil in sfeer zo messcherp verdeeld als in onze buurt. De Haarlemmerstraat heeft een overdaad aan coffeeshops. Dat genereert een overdaad aan groepen toeristen en dat leidt weer tot toeristenmeukwinkels.

De Haarlemmerstraat is een voorbeeld, evenals de Nieuwendijk, van hoe het niet moet. Bewoners voelen zich er niet meer thuis, de monocultuur van coffeeshops en aanverwante zaken maakt de dienst uit en bepaalt de sfeer.

Vanaf de Korte Prinsengracht begint de Haarlemmerdijk richting Haarlemmerplein.

Tot op heden blijven de groepen toeristen op en rond de Haarlemmerstraat hangen. Misschien dat het zicht op de Haarlemmerpoort de suggestie wekt dat de stad daar ophoudt. De oorzaak is onbekend maar we zijn er blij om: geen massale verstikking.

De sfeer op zowel dijk als plein is totaal anders dan op de Haarlemmerstraat. De winkels zijn niet specifiek op toeristen gericht en zowel boven de winkels als in de zijstraten en de directe omgeving daarvan wordt er gewerkt en gewoond. Bewoners zijn bepalend voor het straatbeeld en dat zorgt er voor dat Amsterdammers, enigszins weemoedig, zeggen: ‘Oh, de Haarlemmerdijk! Dat is nog echt een stukje Amsterdam.’

Doel van het stadsdorp

 Hoe houden we het zo? Hoe maken we het beter? Hoe wordt de stad leefbaarder?

Wij, een aantal bewoners van de Haarlemmerdijk, hebben een jaar geleden het stadsdorp Dijkenplein opgericht. We hebben drie speerpunten: 

1. Verbetering van de sociale cohesie.

2. Verbetering van verkeer en milieu.

3. Behoud en verbetering van de winkeldiversiteit. 

Heel concreet is er, ook een beetje door ons toedoen, bereikt dat de fietsenwinkel Provelo, een aanwinst voor de buurt, hier niet aan fietsverhuur doet, dat de nieuwbouw boven voormalig Van Leek de spuuglelijke kozijnen moest vervangen, en dat de de vestiging van Domino’s juridisch aangevochten wordt.

Sociale Cohesie: al meer dan 100 volgers hebben zich op onze site aangemeld. We organiseren buurtborrels en wat er zoal aangeboden wordt vanuit de buurt zoals een proeflesje Quo Chicong. Er komt een Chambres d’Amis waarin buurbewoners langs verschillende huizen trekken om daar naar korte optredens van artistiek aangelegde buurtbewoners te kijken en te luisteren. We hebben een begin gemaakt met het op de site zetten van buurtinterviews. Er is enthousiast gereageerd op het relaas van de orgelman. We organiseren ontmoetingen met de bestuurders en leggen ons oor te luister. 

Wat willen wij met de buurt?

Wat we zouden willen is niet haalbaar. Niet in één keer. Niet op korte termijn. Niet zonder politieke steun.

 We willen dat de woningen bewoond worden door mensen die zich er ook daadwerkelijk vestigen. Dat wil zeggen dat we af willen van de panden met een shortstory- of een longstayvergunning. Dat vakantieverhuur aan banden wordt gelegd: maximaal 30 dagen per jaar en alleen in het pand waar de verhuurder ook daadwerkelijk woont. Dus geen airbnb-panden meer met alle overlast (lawaai, weed) vandien. Het uitmelken van de stad moet worden tegengegaan door een bepaling dat alleen nog maar een woning aangekocht mag worden als de koper, of het kind van de koper, er ook daadwerkelijk gaat wonen. Dit idee lazen wij terug in het partijprogramma van Groen Links. De verplichting aan pandeigenaren, waaronder grote investeerders, om een gedeelte van hetgeen men verhuurt als sociale verhuur aan te bieden, zou terug moeten keren. 

Leegstand van winkels begint zorgelijk te worden: is het mogelijk om een boete op te leggen als een eigenaar/ontwikkelaar een winkelruimte langer dan een jaar leeg laat staan? En dat hij dan verplicht wordt er een popup-store of atelier in te vestigen. 

Dit zijn allemaal ideeën waar wij als bewoners geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Daarvoor is de daadkracht, de visie en de slagvaardigheid van ons stadsbestuur hard nodig. Hoe denkt u hierover? Wat is uw visie hierop? 

Verkeer en Milieu

We willen dat de parkeerplekken op de Dijk verdwijnen waardoor de diversiteit van het aanbod op de dijk pas echt goed zichtbaar wordt. Winkels waar elke dag een auto voor de deur geparkeerd staat, zijn vanaf de overkant van de straat onzichtbaar. Winkeliers zijn erg bang dat dit ten koste zal gaan van de klandizie. Wij stellen voor dat winkeliers de klanten twee uur gratis parkeren mogen aanbieden in de garage Willemspoort, die overdag vaak nog niet half vol staat. 

Er zou een grote overslagplaats moeten komen ( bijvoorbeeld bij Sloterdijk) waar vrachtwagens en andere bevoorraders de spullen kunnen overladen op kleiner elektrisch vervoer. Liander laat  hun installateurs elke dag vanuit de grote voorraadbus met elektrische bakfietsen de stad in gaan. 

 Ver gevorderd en veelomvattend is het nieuwe verkeersplan rondom Dijk en Plein, een initiatief van buurtbewoner Hans Baaij. In het kort komt het hier op neer dat de scooters van de dijk moeten verdwijnen, dat een een fietsbrug komt vanaf de Houtmankade aansluitend op de Haarlemmer Houttuinen en dat de dijk voor autoverkeer bereikbaar blijft met een pasje, dit om bewoners en winkelaars de gelegenheid te geven om goederen te leveren dan wel op te halen. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd: het lijkt erop dat scooters toch op de fietsstrook in de buurt mogen rijden.

Groene gevels en daken

De gemeente is met een fantastische subsidiëring van maximaal 50 procent gekomen in de hoop dat de gevels en de daken van de stad vergroend kunnen worden. Dit plan heeft veel haken en ogen. Het is nog erg duur, zodat huurders er niet veel voor voelen terwijl verhuurders vaak geen toestemming geven, uit angst dat begroeiing te zwaar wordt voor het dak en onbeheersbaar is.  Dat is jammer want we hadden een prachtig plan voor gevelbegroeiing op de dijk. Maar het is praktisch gezien onhaalbare kaart, ook omdat er nog schroef in een monumentaal pand gedraaid mag worden. Wat is de visie van het bestuur op de vergroening van de stad?

De winkels

 Kernvraag is; wat voor straat willen we? We denken dat er al meer van hetzelfde genoeg is in Kalverstraat of Nieuwendijk. Hier geen Nutella of wafelbakkerij. Dijk en Plein, zo is onze overtuiging, scoren bij Amsterdammers als het gaat om eerste levensbehoeften (bakker, slager en dergelijke) en daarnaast met speciaalzaken, zoals Het Paard, Weldraad, het Zonnetje enzovoorts. Dat trekt ook dagjesmensen aan. Er zou best wat horeca bij mogen, omdat capuccino en lekker eten zich moeilijk per internet laten verkopen. Een paar terrasjes erbij op opengevallen parkeerplaatsen, waarom niet? Dijk en Plein moeten een aangenaam verblijfsgebied blijven en nog beter worden.

 Het is twee voor twaalf: er is een groot verloop in de het winkelbestand. Huren rijzen de pan uit, niet alle winkeliers weten de mogelijkheden van sociale media te benutten, mensen kopen via internet. Is er een mogelijkheid om de huur van de winkelpanden aan banden te leggen? In de wegkwijnende Beethovenstraat is dat gebeurd. Is het een idee om de lege ABNAmro om te vormen tot een culturele hangplek met een tijdelijke filmzaal als The Movies voor verbouwing twee jaar moet sluiten? En dat het pand daarna behouden blijft als culturele supermarkt?

 Het is volgens ons een goed idee om te onderzoeken waarom sommge winkels goed lopen en andere minder: wat is de rol van de social media en kunnen ondernemers daarbij gesteund worden? De BIZ lijkt wat tandeloos omdat ze niet kan sturen op het winkelbestand. Meer contact tussen BIZ en buurtbewoners helpt al: als we met de rug tegen elkaar gaan staan, komen we er niet.

  Eerst moet er een visie, zo men wil een integraal plan komen voor de buurt komen waarna het zou moeten gaan rollen. Een positieve grondhouding helpt, klagen en zeuren niet. 

 Laat de discussie beginnen!

Jaap Huisman

Jaap Huisman is schrijver/journalist voor o.a. Het Parool en de Groene Amsterdammer, bestuurslid van de Amsterdamse Kunstraad en mede-eigenaar van de deli Bayu aan de Haarlemmerdijk. Bayu is gespecialiseerd in Indonesische lekkernijen.

Deze post heeft een reactie

  1. Ik kom dagelijks op de dijk voor wat boodschappen en bijna altijd even een capuccinootje en krantje in een van de gezellige koffietentjes. Ik ben erg blij met deze ontzettend fijne winkelstraat maar … de laatste twee jaar is alles een stuk drukker geworden -zo lijkt het. Met name het verkeer. Ik zou dan ook erg blij zijn als het scooter- en bvk ook autovrij zou worden. Dat zou al flink schelen. Een pasje voor bezorgers en bijv.schoonmaakwagens lijkt mij een prima plan. Ik vind ookdat er nu echt wel genoeg koffie/lunch en ontbijt mogelijkheden zijn. En nee…… niet nog meer pizza boeren aub. Daar hebben we er op dit kleine stukje echt genoeg van. Het winkelbeleid moet heel simpelweg gericht blijven op de bewoners in de buurt en niet op de vele toeristen. Die moeten er nl.prettig wonen, die voelen zich ook verantwoordelijk voor de buurt en die zorgen voor de leuke sfeer. Dat vind ik belangrijk!

Geef een reactie

Sluit Menu