Zienswijze indienen scooterplan tot 24 sep

De Gemeente biedt bewoners de mogelijkheid tot inspraak, althans tot het indienen van een zienswijze over het scooterplan dat begin 2019 ingaat. Kort gezegd komt het er op neer dat het voor snorfietsen binnen de Ring A10 in 2019 verboden is op fietspaden te rijden. Ze moeten naar de (auto)rijweg. Er zijn enkele uitzonderingen voor doorgaande routes. In onze omgeving zijn de uitzonderingen de Van Diemenstraat/ Westerdoksdijk en Houtmankade/Nassaukade.
In onze buurt vallen onder andere het fietspad op het Haarlemmerplein en dat tussen Singel en Prins Hendrikkade onder het verbod. Idem Korte Marnixstraat en Planciusstraat. Het is mij nog onduidelijk of de fietsroute op de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk (van oost naar west) en de fietspaden op de Willemsbrug (tussen Haarlemmerplein en Nassauplein) ook vallen onder het verbod. Wel geldt het verbod voor de bestaande fietspaden op de Haarlemmer Houttuinen, zoals die op de brug over de Korte Prinsengracht. Het is evenwel juist een goed idee om scooters toegang te geven tot die fietspaden. Er zijn bijna geen fietsers en het is een goed alternatief voor Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat. Een ideale doorgaande route voor scooters.

Bericht van de Gemeente Amsterdam

Inbrengen zienswijzen

Een ieder kan gedurende bovengenoemde periode van inzage een mening in de vorm van een zienswijze bekend maken inzake het voorgenomen ontwerpverkeersbesluit. Dit kan naar keuze digitaal, schriftelijk en mondeling op de hieronder omschreven wijze.

Wilt u een zienswijze digitaal indienen dan kunt u hiervoor gebruik maken van een webformulier dat te vinden is op de website www.amsterdam.nl/scooter . Zienswijzen per e-mail ingezonden worden niet in behandeling genomen. Te laat ingediende webformulieren (na 24 september 2018) worden ook niet meer in behandeling genomen.

Wilt u een zienswijze schriftelijk indienen dan kunt u deze, onder vermelding van “zienswijze ontwerpverkeersbesluit snorfiets naar de rijbaan Amsterdam” verzenden aan:

College van burgemeester en wethouders van Amsterdam
t.a.v. RVE Verkeer & Openbare Ruimte, project SNOR
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u in de laatste vier weken van de zienswijzeperiode, te weten van maandag 27 augustus tot en met vrijdag 21 september 2018, op maandag t/m donderdag, tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met een medewerker van het Projectteam

 

 

Geef een reactie

Sluit Menu