positionering, branchering, en Domino

In Het Parool van maandag 4 juni staat te lezen dat ondernemers, horeca en bewoners van de binnenstad hardere maatregelen willen tegen de drukte.

Amsterdam City ( ondernemers), Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad ( bewoners) en Koninklijke Horeca Amsterdam ( horeca) hebben de handen ineen geslagen. De ondernemers steunen het terugdringen van de auto’s uit de binnenstad. De horecabond gaat akkoord met het terugdringen van de terrasruimte. Pim Evers, horecaondernemer met tien zaken in de stad zegt: ‘Natuurlijk worden ondernemers geraakt door dit soort maatregelen, maar soms is het nodig offers te brengen voor een mooiere stad.’ Een aantal punten uit het pact dat deze mensen zijn overeengekomen:

Verbod vakantieverhuur in de hele stad.

Strengere stop op nieuwe hotels

Belasting op vermaak zoals fietsenverhuur.

Binnenstad autoluw.

Geen vergunningen voor pretvervoer ( bierfiets en Segway)

Dit bericht stemt ons meer dan vrolijk. Dit zijn nog geen bestuurlijke besluiten, maar als een sterke groepering zoals deze met dit soort voorstellen komt, dan wordt het moeilijk voor het stadsbestuur om dat te negeren.

Dan nu over onze Dijk en ons Plein. We waren vorige week in het West Indisch huis bij het door de gemeente georganiseerde buurtgesprek. Wij van het Stadsdorp hadden een eigen tafel gekregen en we hadden daar mooie foto’s van Thomas Schlijper neergelegd die de buurt schitterend fotografeert en die overigens wel eens een expositie zou mogen krijgen, maar dit ter zijde. We hebben onze oortjes goed te luister gelegd bij de tafel waar de fietsroute over de Haarlemmer Houttuinen werd verklaard. Onze eigen Hans Baaij heeft wederom aan de ambtenaren uitgelegd wat er niet goed aan dit plan is en hoe het beter kan, maar tot een echt gesprek kwam het daar niet. Dat is jammer.

Wij schoven aan bij de tafel van Polle Janssens ( Centrum XL) en John Avis (Planoloog gemeente Amsterdam)  over de diversiteit in het winkelaanbod.  En we spraken met stadscommissielid Noah Zeevenhuizen van Groen Links en Julia van Proosdij van de PVDA. We spraken met buurtbewoners, de buurtregisseur, de gebiedsmakelaar en een paar eigenaren van winkelpanden. Zo zijn we tot een plan van aanpak gekomen. Let op, hier komt ie en ja, het lijkt erg op wat er in 1012 dus al van de grond is getrokken:

Bewoners, winkeliers en verhuurders van winkelpanden moeten rond de tafel gaan zitten om een plan te maken waarmee we naar het stadsbestuur kunnen. Wat willen we met deze buurt? Er zou een positionerings- en brancheringsplan moeten komen waar een grote groep, bestaande uit zowel winkeliers, bewoners en verhuurders zich achter schaart. Om te beginnen proberen we contact te krijgen met de winkeliers die verenigd zijn in een winkeliersvereniging, de BIZ, maar waar de bewoners tot op heden geen contact mee hebben omdat de vergaderingen uitsluitend voor ondernemers toegankelijk zijn tot op heden. We moeten van het idee af dat bewoners en winkeliers per definitie tegenstrijdige belangen zouden hebben. Van alle kanten werd ons 31 mei geadviseerd om die scheiding op te heffen als we de Dijk een smoel willen geven. Niet dat het nu niet goed gaat. De Dijk is nog steeds een van de geliefdste straten van Amsterdam, maar het kan beter, veel beter. Dit is in beweging gezet, er wordt contact gezocht met de BIZ.

En toen. Toen vonden de direct betrokkenen van anti Domino diezelfde avond nog (puur toeval) een brief van de advocate van DOMINO op de mat. De direct omwonenden van het pand waar DOMINO zich wil vestigen, en die bij de hoorzitting in januari aanwezig waren, kregen van de advocate te horen dat zij per onmiddellijk dienen te stoppen met laster te verspreiden over DOMINO op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid voor de schade die DOMINO hierdoor leidt.

Wat wordt hier gezegd? Hier wordt gezegd dat DOMINO niet wil dat er in de petitie ‘Dominooitniet.nl ‘ ( meer dan 800 keer getekend) gezegd wordt dat we vrezen voor stank, herrie en overlast. Maar dit is geen laster, dit een reeele angst die onderbouwd wordt door klachten van buren van minstens 6 DOMINO vestigingen in Amsterdam. Dit en het feit dat DOMINO een camera heeft geplaatst in het pand  die op de gevel gericht is waar regelmatig bezwaren tegen hun komst op geplakt worden, tekent nou precies het soort van bedrijf dat we hier niet willen. Morgen wordt er door de harde kern van anti Domino een bezwaar ingediend tegen het gemeentebesluit om Domino een vestigingsvergunning te verlenen. Wordt vervolgd.

 

 

Deze post heeft 19 reacties

 1. Ik denk dat het laten bedreigen van buurbewoners die hun buurt willen beschermen, door een advocaat, misbruik van recht (witte boorden terrorisme) is en dat een reden voor de Gemeente zou moeten zijn om de vergunning te weigeren. We hebben het hier over onbetamelijk handelen.
  Heel goed dat de bewoners, winkeliers etc met plannen komen. Maar wat doen de ambtenaren die over onze buurt gaan eigenlijk? We hebben hier gebiedsmakelaars, een straatmanager, een gebiedsbeheerder, iemand voor openbare ruimte en sociale cohesie, en nog veel meer, maar waarom nemen zij de regie niet in handen.Daar worden ze door ons voor betaald en daar hebben ze alle tijd voor.
  Kenmerkend bij de bijeenkomst in het West-Indisch huis dat iedere ambtenaar die ik over de Fietsroute sprak, zei dat hij/zij er niet over gingen. We moeten ons wenden tot de politiek. Ik ben sinds 2006 met het verkeer op Dijk/Plein bezig, Ik heb in al die jaren nog nooit een ambtenaar meegemaakt die zie dat hij/zij verantwoordelijk was.
  Ik denk dus dat het goed is direct met de politiek te gaan praten. Over de branchering, over het verkeer op de Dijk en de geringe ondersteuning door de ambtenarij.

 2. Ik wil toch even gezegd hebben dat ik het NIET EENS ben met de strekking van de eerste alinea. Niet iedereen is het dus eens met de betuttelende aard van de voorgestelde maatregelen. Een levendige stad vereist dat er ook ruimte is voor de auto, ik vind dat er meer parkeerplaatsen voor auto’s moeten komen (zeker op de Dijk is de situiatie na de herstructurering zwaar verslechterd met al die ongebruikte laad- en losplaatsen; ik heb NIETS tegen Sedgways en bierfietsen, en vind in het algemeen dat mensen niet zo moeten zeuren. Leven en laten leven. Wellicht ben ik in de minderheid maar ik wilde dit toch even melden. .

 3. Superduper Maria!!!

  Ik kreeg ook geen enkele toegang tot de mensen die de ‘omleidingsplannen voor het verkeer op Dijk en Plein’ vertegenwoordigden. Het is meer: “Zo ziet het eruit en zo gaat het gebeuren en klaar is dat”. Zeer onbevredigend en frustrerend, zeker wanneer zo’n bijeenkomst bedoeld is om meer en meer openheid, toegang en kennis te krijgen en te verspreiden. En wat me nog het meeste raakt en irriteert is dat er geen enkele aandacht wordt geschonken aan onze alternatieve voorstellen die heel veel minder gaan kosten. ’t Lijkt wel alsof het alleen maar gaat om kunstige bouwwerken ( die ik ook nog eens foeilelijk vind ) te fabriceren die zoveel mogelijk geld moeten gaan kosten. Waarom, waarvoor ?

  Wat betreft het hele gedoe rondom de Domino’s. Ik denk dat wanneer een gemeenteraad/wijkraad zichzelf serieus neemt in z’n taak, dat het bij deze helder en klaar is. Willen we werkelijk Amsterdam de criminele kant op laten schuiven met, volgens mij illegale cameraopnames, met dreigbrieven bij de buren op de mat etcetera? Hoelang laten we dit nog toe? Niet op onze Haarlemmerdijk. Het is nu toch zo langzamerhand wel heel erg duidelijk dat er niemand prijs stelt op deze pizzafabriek in onze buurt !?!

 4. Klopt het dat Burger king in gesprek is met de gemeente voor het pand van de voormalige pand van de ABN? Ik heb dit nu al meerdere malen gehoord… Dat zou echt super erg zijn!

  1. Frederik… van wie hoorde je dat? Ik zal dit vragen aan de winkelstraatmanager.

  2. Myre, winkelstraatmanager, heb jij een antwoord?

 5. leven en laten leven, schrijft mijn naamgenoot Hans – dat is nu net het punt, met al die scooters wordt het leven voor sommigen een stuk korter;
  auto’s op de Dijk zijn een minder groot probleem dan scooters; er is echter maar één manier om van die scooters af te komen en dat is om er een voetgangersgebied van te maken (met toegang voor leveranciers, hulpdiensten etc).

 6. Een Burgerking? Daar krijgen ze waaeschijnlijk nooit toestemming voor. Welke bestemming zit er op het pand?

  Ik begrijp wel dat een bedrijf als de Burgerking een poging doet, je ziet vaak dit soort bedrijven op dergelijke locaties .

 7. Hansbaaij, een voetgangers gebied? Dan krijg je een dodelijk stille straat of wordt ie overgenomen door de toeristen een van de twee. De eerste is niet best voor de ondernemers de tweede niet voor de bewoners … Maak er een fietspad van … Dan mogen er ook geen scooters rijden maar wel fietsers. Probleem opgelost.

 8. Dat is precies wat we willen, een fietspad – lees het Verkeersplan op de website !

 9. De bestemming van het ABN pand is “Maatschappelijk”. Daarnaast is bezworen door de vorige stadsdeelwethouder dhr. Boudewijn Oranje dat er in de Haarlemmerbuurt geen uitbreiding horeca meer kan, behalve dan natuurlijk nog in de #Haarlemmerpoort. Daarnaast staat/stond expliciet in het bestemmingsplan dat fastfood in de #Haarlemmerbuurt is uitgesloten.

 10. Hoi Nel, hoe zit dat nu eigenlijk met die bestemmingen en meng formules etc. Wanneer is nu iets horeca , detailhandel of een meng formule?

 11. @Marcel Als het gaat om horeca dan moet er in het bestemmingsplan expliciet die bestemming staan aangegeven. Detailhandel is alles wat te maken heeft met directe toonbankverkoop. Soms wordt nog wel eens bijvoorbeeld een kapsalon onder maatschappelijke doelstelling geschaard, maar dat is volgens mij nu wel volledig achterhaald. In bestemmingsplan kan nog wel expliciet de omschrijving staan maatschappelijke doeleinden, zoals nu het pand van ABN op de hoek #Haarlemmerdijk. #Mengformule (ook wel #blurring genoemd) is iets van de laatste jaren. Dat betreft dan een winkel/detailhandel waar wat ruimte wordt gegeven om een tafeltje/stoel te plaatsen om eea direct ter plekke te consumeren. Denk aan een toko, een bakker etc. Maar ook een kledingwinkel waar je een kop koffie kunt nuttigen. Maar wel gebonden aan strikte regels/omschrijving. De laatste tijd, met opstellen van het #Voorbereidingsbesluit tav toeristenwinkels is beleid tav mengformules wat meer aangescherpt in bepaalde straten/buurten. Alcoholverkoop is wel uitgesloten. Maar, er kan altijd een verzoek ingediend worden om de bestemming te wijzigen. Daar moet dan een procedure voor worden opgestart waar zienswijzes/inspraak bij komen kijken. Vervelende is alleen dat je zelf heel goed de aanvragen in de gaten moet houden.

  1. @nel, sorry dat ik zoveel vragen stel maar ik vindt dit een bijzonder interessant onderwerp.

   De winkelpanden op de dijk zijn bestemd voor detailhandel maar er zitten heel veel mengformules op de dijk. Is een mengformule altijd toegestaan in een detailhandel pand?

   Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een toko zoals bayu en de Domino’s waar iedereen zo op tegen is? En dan tot slot waarom is die vergunning dan gewijgerd als deze Domino’s alleen balie verkoop doet? Dan valt deze toch o der detailhandel? En zou deze Domino’s dan bv ook een tafeltje neer mogen zetten?

   Ik weet het een hoop vragen 🙂 je

   1. Marcel, het grote verschil met Bayu en met andere zaken is dat Domino’s van de 100 vierkante 90 vierkante meter heeft ingericht om pizza’s te produceren en, ik zeg het nog maar eens een keertje: DEZE GAAN VIA DE ACHTERKANT, DUS VIA DE HAARLEMMER HOUTTUINEN, GEDISTRIBUEERD worden. In geen enkel opzicht is deze ‘detailhandel’ te vergelijken met andere zaken op de Dijk die zowel aan verkoop als aan productie doen. Pastorale komt nog het dichtst in de buurt. Die hebben ook koeriers. Ik begrijp niet hoe je er bij komt dat deze Domino’s alleen aan de balie verkoopt. Zelfs mevrouw Beiboer, de advocate van Domino’s, durft dit niet te beweren. Er komen minimaal vijf koeriers. Het is eerder het tegendeel; de kleine ‘winkelruimte’ is een noodzaak om überhaupt een vergunning te krijgen. Domino’s mag geen tafeltje neerzetten en ze mogen geen stukken pizza verkopen. Alleen hele pizza’s. Je betrokkenheid is groot. Wellicht is het zinnig om eens kennis te maken?

 12. Hoi Mariagoos,

  De vraag was wettelijk bedoeld, Ik kan zelf ook wel wat verschillen bedenken tussen een bayu en een dominos, Maar mijn vraag was hoe dat wettelijk gezien wordt.
  Beide bereiden etenswaren en beide zitten volgens mij in een pand bedoeld voor detailhandel, Bayu heeft ook tafeltjes staan (laatst nog een heerlijke gado gado gegeten), zou de dominos dit dan ook mogen?

  Betrokken? Nee, ik ben namelijk geen fel tegenstander van de dominos, maar wel heel geïnteresseerd in de discussie rondom de kwestie zelf. Ik ben namelijk van mening dat het er op lijkt dat de domino’s hoe leuk of niet je het ook vindt op zich niets verkeerds doet. Als ze juridisch zich mogen vestigen en zich aan de regels houden dan maken ze enkel gebruik van hun recht.

  Uiteraard is het dan vervolgens heel belangrijk dat ze zich aan de regels houden en geen overlast veroorzaken! maar dat is volgens mij weer een heel andere kwestie en zou dat door bv handhaving gecontroleerd moeten worden.

 13. @Marcel. In principe kan elke detailhandel, food en non-food, in aanmerking komen voor een mengformule. Verschil tussen Bayu en Domino’s is, dat je bij Bayu naast kant en klare maaltijden ook sambal, saus, rijst etc. kopen en bij Domino’s hebben ze slechts kant en klaar bereide pizza’s. Ik ben niet precies op de hoogte welke afweging de gemeente heeft gemaakt. Hoeveel ruimte je gebruikt voor het bereiden van de te verkopen produkten is volgens mij geen afweging. Immers, als je een bakker/slager hebt die in dezelfde winkelruimte bakt/klaarmaakt, heb je ook ruimte nodig. De regels voor een mengformule is wel, dat het gaat om de hoeveelheid m2-ters publiekstoegangkelijke winkelmeters waar dan een tafel/stoeltje gezet mag worden. Of je wel/niet met koeriers werkt en/of gebruik maakt van de achteruitgang is niet relevant voor de vergunning. Dat is een kwestie van handhaving. Er zijn momenteel heel veel winkels/horeca die met koeriers werken (Deliveroo etc.)

 14. Beste Neldejager,

  Bedankt voor je uitleg. Dus als ik het goed begrijp maakt ondertussen een groot deel van de ondernemers op de dijk gebruik van de ruime betekenis van de definitie detailhandel, waaronder bijvoorbeeld ook bayu, de hierboven genoemde pastorale en dadelijk ook de Domino’s. Zolang ze zich aan de regels houden en zich netjes gedragen valt er hen eigenlijk niets te verwijten.

  Ik denk dat de dijk gewoon een goede winkelstraat manager nodig heeft die kan sturen en motiveren.

Geef een reactie

Sluit Menu