Buurtborrel en BUURTGESPREK

Lieve buurtbewoners,

hieronder zie je een uitnodiging van Barbera Lavell, onze gebiedscoordinator, om op 31 mei ons te komen informeren in het West-Indisch huis over een aantal zaken die voor ons, winkeliers en bewoners, van belang zijn.  Wij van het stadsdorp zijn al eerder op zo’n bijeenkomst geweest, met wat lood in onze schoenen. Wij verwachtten toen onderdeel te zijn van  een zaaltje met vermoeide mensen die het nauwelijks kunnen opbrengen om naar een paar saaie sprekers te luisteren.  Dat is het niet! Je kan als bezoeker rondlopen en aanschuiven bij tafels waarachter mensen zitten die graag uitleg geven over wat er zoal speelt en die veel meer over onze buurt weten dan bij allemaal bij elkaar. Hoe zit het nou met de fietsers over de dijk? En hoe wil de gemeente de leegstand en de verschraling van het winkelaanbod aanpakken? Dit zijn twee van de onderwerpen waarover de gemeente met ons van gedachte wil wisselen. Kom! Wij zijn er ook. Voorafgaand aan deze ontmoeting is er een buurtborrel. Wellicht dat we daar met elkaar kunnen praten over wat wij nou zouden willen, als een soort voorproefje op 31 mei.

Dus noteer: zondag 27 mei 16.00 uur: buurtborrel in cafe Hoogendam. Dat zit op de hoek van de Westerdoksdijk en het Westerdoksplein. Veel ruimte daar, zowel op terras als binnen.

En noteer 31 mei: West indisch huis. Zie hieronder.

 

Begin doorgestuurd bericht:

Onderwerp: Uitnodiging Buurtgesprek Haarlemmerbuurt 31 mei 2018

Beste buurtbewoners en ondernemers,

Hierbij nodig ik u uit voor het buurtgesprek Haarlemmerbuurt.

Datum:               31 mei 2018

Tijd:                      17.00 tot 20.00 uur

Locatie:              West-Indisch Huis, Haarlemmerstraat 75, 1013 Amsterdam

In het buurtgesprek willen we met bewoners en ondernemers van gedachten wisselen over de huidige, toekomstige en gewenste ontwikkelingen in het gebied.

Inloop

U kunt binnenlopen tussen 17:00 – 20:00 uur. Het gebiedsteam is de hele avond beschikbaar om u te woord te staan. Aan verschillende tafels zijn betrokken deskundigen aanwezig die informatie geven over aan aantal onderwerpen. Met hen kunt u natuurlijk ook in gesprek. Voor de Haarlemmerbuurt  zijn dat de volgende onderwerpen:

Fietsroute Haarlemmer Houttuinen

De gemeente onderzoekt of een alternatieve fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen mogelijk is. Hiermee zouden de Haarlemmerstraat en –dijk ontlast worden. De omgevingsmanager licht toe wat de stand van zaken is.

 Diversiteit  Winkelaanbod 

(Polle Janssens, Centrum XL en John Avis, Gemeente Amsterdam)

De gemeente vindt het niet gewenst dat nog meer winkels zich uitsluitend op toeristen en bezoekers richten en neemt daarom maatregelen. De gemeente werkt hierbij samen met alle belanghebbenden uit de buurt. Wat gebeurt er al, wat zouden we willen, wat kan? Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Herinrichting Westerdokskade 

(Seyma Ozkan, Harm- Klaas Naaijer, Joep van Amelsvoort, Gemeente Amsterdam)

Het voorlopig ontwerp van de herinrichting Westerdokskade wordt toegelicht.

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael : groen (Kees Kramer, opbouwwerker groen)

Sociaal Groen, wat wordt er door bewoners in de buurt al gedaan aan groen op straat en wat zijn de mogelijkheden? Hulp nodig in de tuin, of kent u iemand die hulp nodig heeft?  De groenploeg helpt.

Stadsdorp Dijk en Plein (Maria Goos, Jaap Huisman)
Het Stadsdorp zet zich in voor een beter contact tussen bewoners en winkeliers zoekt manieren om de sociale samenhang op Dijk en Plein te verbeteren. Ook bekijken we hoe we de Dijk kunnen beschermen tegen leegstand. Graag gaan wij hierover in gesprek met u en hopelijk komen we samen op nieuwe ideeën!

BIZ bestuur en winkelstraatmanagement Haarlemmerbuurt

Ondernemers in de  Haarlemmerbuurt worden vertegenwoordigd door het BIZ Haarlemmerbuurt. De bestuursleden van de BIZ gaan graag in gesprek om te horen van bewoners en ondernemers waar de behoeftes liggen op winkel en horeca gebied.

 De Entree, werkzaamheden Westertoegang (Lydia Leijdekkers, Gemeente Amsterdam)

Vanaf dit jaar gaat er veel veranderen aan de centrumkant van Amsterdam Centraal. Het project De Entree is gestart met werkzaamheden aan de Westertoegang (de Droogbak), zodat deze route in de toekomst ook geschikt is voor vrachtwagens en touringcars.

 Nieuwe Stadsdeelcommissie en gebiedsagenda

Het Bestuurlijk Stelsel in Amsterdam is veranderd en in plaats van een Algemeen Bestuur heeft ieder stadsdeel nu een Stadsdeelcommissie. Voor het hele centrum zijn er acht leden, waarvan vier speciaal voor Centrum West. Wat is er anders, wat is de rol van de commissie en van het nieuwe dagelijks bestuur. Ga in gesprek hierover en benoem de belangrijkste onderwerpen voor uw buurt in de komende bestuursperiode van vier jaar (de gebiedsagenda).

Voor deze en andere onderwerpen kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen. De bijeenkomst heeft de vorm van een inloopavond, u hoeft dus niet de hele avond te blijven maar kunt binnenlopen wanneer dat u uitkomt.

 

Programma

Van 17:00 – 20:00 uur      Inloop buurtgesprek

 

Vanaf 18:00                        Hapje en drankje

19:30 – 20:00                      Borrel

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier.

 

Ik hoop u te mogen begroeten op donderdag 31  mei  aanstaande.

 

 

Met vriendelijke groet,

Barbera Lavell

Gebiedscoördinator Centrum West

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum

 
De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

 

Deze post heeft een reactie

  1. Buurtborrel kan ik niet bij zijn. Etentje met de kinderen ( ook erg leuk)
    Donderdag kom ik wel naar vergadering in West Indisch Huis

Geef een reactie

Sluit Menu