Tweede politieke avond?

abn1Na de succesvolle eerste avond op 26 februari – sorry ik had een foute datum geschreven waardoor sommigen teleurgesteld zijn geraakt – komt de vraag op of we een tweede bijeenkomst zullen beleggen met de politici die er op 26 feb niet bij konden zijn. De SP heeft al toegezegd en Groen Links heeft de smaak te pakken. Maar we missen bijvoorbeeld nog het standpunt van de VVD en D66, alsmede die van bestuurders.  Drie punten zijn naar voren gekomen op de eerste bijeenkomst: is het model 1012INC ook geschikt voor Dijk en Plein?, hoe is er een huurplafond te regelen en is er iets te doen aan referentiehuren – cq prijzen die nu bepalend zijn voor nieuwe contractanten?

abn2De een vindt leegstand geen groot probleem, de ander vreest voor verschraling van het aanbod en is bang dat de buurt wordt meegesleept in een eenzijdig toeristisch patroon. We leggen de vraag bij jullie, bewoners en ondernemers: wat zou u doen als u gebiedsmakelaar was, waar liggen de grenzen en waar de mogelijkheden? Geef alstublieft een reactie of kom op de eerste buurtborrel op 4 maart – we zullen doorgaan.  Voor de helderheid: de buurtborrel is een maandelijks gezelligheidsgebeuren waar iedereen welkom is.  Voor de tweede ontmoeting met bestuurders en politici is de datum nog niet vastgesteld.

 

 

Jaap Huisman

Jaap Huisman is schrijver/journalist voor o.a. Het Parool en de Groene Amsterdammer, bestuurslid van de Amsterdamse Kunstraad en mede-eigenaar van de deli Bayu aan de Haarlemmerdijk. Bayu is gespecialiseerd in Indonesische lekkernijen.

Deze post heeft een reactie

  1. De eerste ontmoeting afgelopen maandag in het buurtcentrum onder de bogen was in mijn ogen heel erg inspirerend. Door de opkomst van zowel ondernemers en de straat manager Myra, de Politiek met vertegenwoordigers van twee sociaal betrokken partijen en bewoners, die allen op korte termijn bereid waren op te komen dagen voor een gezamelijke uitwisseling van ideen omtrent met name de winkelproblematiek van dit moment, zijn er in mijn ogen een paar goede punten naar voren gekomen, t.w.:
    -Er was gelijk al een duidelijke voorkeur onder de aanwezigen, om een grotere samenwerking te gaan verkrijgen op het winkelbeleid op de Dijk en Straat tussen ondernemers, bewoners en gemeente door bijvoorbeeld in navolging van 1012 inc een zelfde opzet bij ons te gaan realiseren op korte termijn. Waardoor er directe onderlinge communicatie en daardoor sturend handelen kan en zal ontstaan op het winkelbeleid en beeld.
    -Een maximale huurplafond voor de winkels is een ander belangrijk uitgesproken punt. De huren rijzen nu op een onaanvaardbare wijze de pan uit!
    -Bij winkel leegstand zou een beperkte periode moeten gaan gelden naar de eigenaren toe, bijvoorbeeld 2 maanden max, daarna zou er via de 1013 inc een soort van pop-up invulling in de leegstaande ruimte moeten komen, die ingevuld zou kunnen worden door( jonge) creatieve mensen als atelier / winkel om zodoende een geheel andere impuls te geven aan de buurt
    Ik ben heel erg benieuwd net zoals Jaap, wat we met z’n allen in het volgende gesprek binnenkort aan opbouwende ideen , maar juist ook resultaten weten te bereiken , zodat onze buurt een fijne winkelbuurt blijft , maar ook een fijne woonbuurt.

Geef een reactie

Sluit Menu