Ontwikkelingen op scootergebied

Ontwikkelingen op scootergebied

Het is op deze plek al herhaaldelijk geschreven, scooters zijn ongelooflijk vervuilend. Het gaat vooral om het gevaarlijke ultrafijnstof en het kankerverwekkende benzeen. Op de Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat zijn de concentraties hoog, vooral gevaarlijk op straatniveau en dus met name voor winkeliers.

Gesprek met wethouder Choho

Hans van ons bewonerscomité had deze week een afspraak met wethouder Choho. De heer Choho is met ons van mening dat scooters zeer schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het streven is dan ook dat in Amsterdam in 2025 geen scooters met uitlaatgassen rond rijden. De eerste stap is dat vanaf 1 januari scooters ouder dan 2011 de milieuzone niet meer in mogen. Ieder jaar schuift deze grens overigens op, dus volgend jaar is het 2012. De Haarlemmerbuurt valt onder de milieuzone. Hoewel deze maatregel al lang geleden werd aangekondigd, worden overtreders pas vanaf 1 mei bekeurd met 60 euro.

scooter

Helmplicht zorgt eind 2018 voor grote verandering
Waarschijnlijk moeten snorfietsen in najaar 2018 binnen de ring A10 de rijbaan op. Het wordt dan ook verplicht om een helm te dragen. Voor de Haarlemmerplein en Dijk betekent dit scooters die uit het westen komen (Haarlemmerweg) vanaf de Nassaukade van het fietspad de rijweg op moeten. Ook mogen ze niet over het fietspad op het Haarlemmerplein. Dat zal voor minder scooters op de Haarlemmerdijk zorgen, want waarschijnlijk zullen scooters die uit het westen komen verder rijden via de Haarlemmer Houttuinen (de ventweg). Dit alles onder de voorwaarde dat er gehandhaafd wordt. Scooters vanuit het oosten, mogen niet meer over de fietspaden op de Prins Hendrikkade en het kleine stukje bij het Singel en de ingang van de Haarlemmerstraat. Ook hiervan is de verwachting dat in ieder geval een deel via de Haarlemmer Houttuinen gaat rijden. Scooters mogen wel over Haarlemmerdijk en -straat blijven rijden omdat hier geen sprake is van een fietspad maar van een fietsstrook.

Vervolg
We houden de ontwikkelingen het verkeer nauwlettend in de gaten en hebben (vaak plezierige) contacten met een keur aan ambtenaren. Op 23 januari 2018 om 18:00 uur is er in de Roode Bioscoop weer een bijeenkomst over het project Fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen.

Deze post heeft een reactie

  1. Geweldig Hans bedsnkt voor dear update !
    Ik ben Ernie vanavond inbde Roosen bioscoop .

Geef een reactie

Sluit Menu