De oogst van 9 oktober

De oogst van 9 oktober

Een bomvolle Roode Bioscoop op 9 oktober waar de bezoekers na de inleidingen met opmerkingen, reacties en aanvullingen kwamen. We pikken er een paar uit:

 1. Laat de Haarlemmerdijk geen ijzeren goot worden als de Nieuwendijk. Er mag beste verkeer zijn want dat houdt de straat levendig. Maar het omleiden van 2 takt brommers en scooters langs het spoor is een interessante optie.
 2. Fietsers zijn asocialer dan auto’s: die stoppen niet bij een zebrapad.
 3. Er is behoefte aan een lijst van verhuurders/eigenaars waardoor er zicht komt op het vastgoed – en de eventuele mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Hoe kan het dat Ymere zo koel en zakelijk zijn panden van de hand doet, zonder de gebruikers goed te informeren of erbij het betrekken?
 4. Is het een idee om op de site een forum te creëren waarop eventuele ondernemers op de hoogte worden gebracht van lege panden of panden die leegkomen: kan vraag en aanbod zo beter op elkaar worden afgestemd? En laten we blijven zoeken naar formules die passen bij de sfeer van dijk en plein. Onder ‘zelf doen’ kun je nu een lijst vinden van winkelstraatmanagers, met naam en telefoonnummer, verspreid over de hele stad. Hier ligt een taak voor onze winkelstraatmanager Myra, maar er werd 9 oktober ook geopperd dat wij als buurtbewoners samen met de winkeliers  in kaart zouden kunnen brengen waar er ondernemers zitten die wellicht voor onze buurt interessant zijn, zodat we op het moment dat er een pand vrijkomt met een voorstel voor de nieuwe bestemming kunnen komen.
 5. De herbestemming van de Haarlemmerpoort is nog geen gelopen race meldt Fair City.
 6. Verbreding van stoepen lijkt een goede optie voor de leefbaarheid, maar winkels moeten wel bereikbaar zijn voor transport, en de Vinkenstraat past er voor om een sluiproute te worden.
 7. Er schijnt een potje te zijn waaruit een feest of een andere buurtgerichte activiteit bekostigd zou kunnen worden. Voelt iemand zich geroepen om dat uit te zoeken?

Deze post heeft 2 reacties

 1. In plaats van IJzeren sloot is op 9 oktober genoemd “IJzeren Steeg”.
  Maar voor de volledigheid: We willen van de Haarlemmerstraat en dijk toch geen “IJzeren Steeg” maken, zoals nu de Nieuwendijk en Kalverstraat worden genoemd.
  Na sluitingstijd hebben de winkeliers/ondernemers Kalverstraat/Nieuwendijk uit veiligheid de winkelramen voorzien van ijzeren hekken.. Door van deze twee winkelstraten alleen een voetgangersgebied te maken, heeft dat ook een stukje andere veiligheid weggenomen (inbraak?, vandalisme?). Daar kan/wil ik ’s nachts om twee uur niet met een veiligheidsgevoel lopen. In de Haarlemmerstraat en op de Haarlemmerdijk wil/kan ik dat nu nog wel.
  Een beetje reuring in dit gebied voorziet hierin en bij die reuring voorzie ik toch wel een beetje “autoluw”, na bijvoorbeeld sluitingstijd winkelbranch.

  .

Geef een reactie

Sluit Menu